Velo-city impuls voor regionale economie

dinsdag 30 september 2014
timer 4 min
De gemeenten Arnhem en Nijmegen hebben zich op woensdag 27 augustus kandidaat gesteld voor het organiseren van het internationaal fietscongres Velo-city 2017. Zij deden dat door een bidbook aan te bieden aan de European Cyclists' Federation (ECF) in Brussel. Velo-city is het grootste fietscongres ter wereld, dat naar verwachting 1500 tot 2000 deelnemers zal trekken.

Deskundigen uit de hele wereld komen op Velo-city samen om de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van fietsbeleid, de fiets en het fietsen te bespreken. Ze wisselen ideeën uit en doen kennis op over hoe steden en regio’s fietsvriendelijk ingericht kunnen worden. Het programma duurt vier dagen en wordt elk jaar door een andere stad georganiseerd. Eens in de twee jaar is dat een Europese stad; volgend jaar, in 2015, is het congres in de Franse stad Nantes.

 

Arnhem en Nijmegen zeer geschikt

Arnhem en Nijmegen hebben heel veel in huis om Velo-city 2017 te organiseren en zich daardoor nog sterker te profileren als fietsregio. Een congres als Velo-city draait om kennis, kunde, kunst en creativiteit rond de fiets. Dat sluit prima aan bij de belangrijke pijlers voor de regio: de kennis-, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, de dienstensector, hightech- en maakindustrie, de creatieve industrie, de kunstsector en de toerisme- en recreatiesector. De fiets (in al zijn verschijningsvormen, van ‘gewone’ fiets tot designfiets en transportfiets) is immers op al die terreinen van belang. Hij draagt bij aan duurzame mobiliteit, goede bereikbaarheid en betere gezondheid, maar vereist anno 2014 ook een creatieve benadering en een schone, efficiënte maakindustrie.

 

Economisch voordeel

Het congres levert niet alleen meer kennis op, maar geeft ook ruimte aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden om te laten zien wat er op het gebied van fietsbeleid en kennisontwikkeling in de regio en in Nederland wordt gedaan. Nederland staat internationaal bekend als fietsland nummer 1. “Dat zouden we veel meer moeten laten zien en te gelde maken. De interesse voor de fiets neemt wereldwijd toe”, zegt Jos Sluijsmans, creatief fietsondernemer en fietsambassadeur. Vooral in stedelijke gebieden wordt de fiets gezien als ideale oplossing voor problemen als filevorming, luchtvervuiling en parkeeroverlast, en voor obesitas en gezondheidsklachten van burgers.
Volgens de Global Industry Analysts, een van de grootste uitgevers op het gebied van marktonderzoek, zal de wereldwijde markt voor fietsen in 2015 gegroeid zijn tot meer dan 78 miljard dollar (ongeveer 60 miljard euro). En dat gaat dan alleen om het product fiets. Advisering, kennisoverdracht, onderzoek, fietsinfrastructuur, fietsparkeervoorzieingen en mobiliteitsmanagement – zaken waarin Nederland sterk is – zijn dan nog niet eens meegerekend.

 

Belang van de fiets


Op dit moment leeft ongeveer 50% van de wereldbevolking van bijna 7 miljard mensen in steden. In 2050 zal dat 70% zijn van de verwachte wereldbevolking van 9 miljard inwoners. Dan praten we over 6,3 miljard mensen. Als we vooruit willen blijven komen in de steden, dan moeten we meer gaan investeren in de fiets. De fiets is energie-efficiënt, kostenefficiënt, gezond, vervuilt niet en neemt weinig plaats in.
 

In Nederland wordt op dit moment ongeveer 30 euro per inwoner per jaar besteed aan infrastructuur voor de fiets. Als andere landen in de wereld de helft zouden investeren voor hun stadsbewoners, komt dat neer op 45 tot 60 miljard euro per jaar, en in 2050 op 95 miljard euro per jaar. Dat zijn serieuze bedragen.
 

Dicht bij huis, in Duitsland, heeft het ministerie van transport aangekondigd dat het jaarlijks 15 euro per inwoner gaat investeren in de fiets. Met 82 miljoen inwoners betekent dat een bedrag van ruim 1,2 miljard euro per jaar. Wij kunnen onze buren helpen dit geld efficiënt in te zetten voor de beste fietsvoorzieningen en daar tegelijkertijd zelf aan verdienen.

 

Velo-city goed voor regio

Sluijsmans: “Volgens mij is het Nederlandse bedrijfsleven zich nog niet volledig bewust van de kansen en mogelijkheden die onze kennis van en ervaring met de fiets bieden. Fietsen is nog een van de weinige economische gebieden waarop Nederland zich met recht gidsland mag noemen. Het is de hoogste tijd dat wij al die kennis, kunde en creativiteit op fietsgebied wereldwijd gaan inzetten en vermarkten.”
 

Volgens de ondernemer is Velo-city 2017 een uitgelezen kans om Arnhem/Nijmegen als fietsregio te profileren en kennis en ervaring te delen en aan de rest van de wereld aan te bieden.

 

Kijk voor meer informatie op http://www2.nijmegen.nl/content/1593287/arnhem_en_nijmegen_dienen_bidbook_in_voor_velo-city_2017

 

Velo-city