Verkeerslichten Hofplein zinvol vernieuwd

maandag 20 december 2021

Bij de reconstructie van de Coolsingel in Rotterdam is ook het Hofplein aangepakt. De verkeerslichten op een van de grootste gemengde verkeerspleinen in Nederland zijn vernieuwd en voorzien van slimme systemen om het verkeer sneller en veiliger te laten verlopen.

“Het Hofplein is een supergroot en markant plein”, vertelt Hans van Run van de gemeente Rotterdam. “In het kader van de vernieuwing van de Coolsingel is ook het plein vernieuwd. Daarbij hebben we de verkeerslichten vervangen. Ook rees de vraag over het implementeren van detectielussen, maar omdat de mogelijkheid bestond dat het plein een andere inrichting krijgt, hebben we gekozen voor een meer flexibele oplossing met thermische camera’s en slimme sensoren.” “Qua richtingen is het Hofplein het grootste geregelde kruispunt van Nederland”, vult Bram Klemann, verkeersspecialist van de gemeente, aan.

Van Run legt uit dat het leggen van detectielussen afhankelijk is van de weginrichting. “Als die zou veranderen, gaan de detectielussen verloren en moet je die weer helemaal opnieuw aanbrengen en zouden nieuwe kabels aangelegd moeten worden. Dat levert ongewenste verspilling op.”

Slimme thermische camera's 

De gemeente heeft gekozen voor detectie door middel van slimme thermische camera’s, geleverd door Sysconnect. “Het gaat om warmtecamera’s en videodetectie”, aldus Mimoun Salemi van Sysconnect. “Het bijzondere van het Hofplein is niet alleen dat het heel groot is, maar ook de variëteit aan verkeersstromen, zoals fietsers en voetgangers, maar ook trams.” Op het plein staan geen iVRI’s, omdat de uitvraag al in 2017 gedaan is. “Maar door deze slimme camera’s is het kruispunt wel slim gemaakt. De camera’s herkennen wat voor verkeersdeelnemer passeert, hoe ver deze van de stopstreep staat en welke richting het voertuig, de fiets of de voetganger heeft.”

-

Veiligheid

De camera’s draaien nu meer dan een jaar op het Hofplein, tot tevredenheid van de betrokken partijen. De camera’s werken onder alle omstandigheden die op het plein voorkomen, dus ook ’s nachts, bij mist of bij harde wind. Ook de veiligheid is gewaarborgd. “Het is een slim en flexibel systeem, beheerders van de gemeente kunnen het systeem desgewenst digitaal aanpassen, maar de regelkasten zijn goed beveiligd en bij het openen van een kast komt er een signaal binnen, dus dat gaat niet ongemerkt.”

Prioritering

Hoewel het systeem niet uit iVRI’s bestaat, kan de groenaanvraag wel geprioriteerd worden. “Afhankelijk van het verkeersaanbod, soort en richting, kunnen we de duur van de groentijd langer of korter maken om de doorstroming te verbeteren. “

Privacy 

Van Run: "De beelden zijn op afstand alleen via ons beveiligde netwerk te zien. Op straat kan alleen in de regelautomaat, via een verbinding achter een met een speciale sleutel afgesloten deur, gekeken worden en instellingen worden gewijzigd. De beelden worden niet opgenomen en ook niet voor andere doeleinden gebruikt. Daarmee is de veiligheid en de privacy van de weggebruiker goed gewaarborgd."