Nieuwe campagne in Brabant om dragen van autogordel te stimuleren

dinsdag 19 maart 2024

Foto: Shutterstock

De nieuwe campagne om het dragen van een autogordel te stimuleren van 'Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’ in samenwerking met de Brabantse politie-eenheden heet: 'Eén klik. Twee keer zo veilig'. De boodschap van de campagne: als automobilist rijdt je twee keer veiliger als je een gordel draagt. Voor een deel van de weggebruikers blijkt dat geen gewoonte. Zo droeg in 2019 één op de drie verkeersdoden in Brabant geen gordel.

Deze schrijnende conclusie was een aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuwe campagne rondom het thema. In parkeergarages, bij benzinestations, in abri’s en op andere plekken langs de weg zien automobilisten nu steeds dezelfde boodschap terugkomen: ‘Eén klik. Twee keer zo veilig’. Daarnaast wordt via (sociale) media van de provincie en haar partners de boodschap onder de aandacht gebracht.

De campagne wil laten zien dat het dragen van een autogordel de veiligheid fors kan vergroten. Het doel is dan ook dat veel meer Brabanders een gordel gaan dragen. Twee jaar geleden was de conclusie van SWOV, het nationaal instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, nog dat de kans op ernstig letsel of een dodelijke afloop bij een ongeval met 60 procent daalt als een inzittende voorin de auto een driepuntsgordel draagt. Dit is ongeveer 44 procent voor passagiers op de achterbank.

Veilig thuiskomen

“Als Brabant behoren we helaas tot de provincies met de meeste dodelijke verkeersslachtoffers”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders (mobiliteit). “Het is aan ons allemaal om dat aantal omlaag te brengen. Een hele kleine actie als het vastmaken van je gordel kan al een groot verschil maken. Het is belangrijk om elkaar daaraan te blijven herinneren. Deze actie kan daar enorm bij helpen.” De campagne is onderdeel van de grotere campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers. Jouw actie telt’. Het doel van deze overkoepelende campagne is weggebruikers in Brabant bewustmaken van hun rol in het verkeer, zodat iedereen veilig thuiskomt. Net als de landelijke campagnes ‘Ik rij MONO’ en ‘Ben je Bob, zeg het hardop’ speelt 'Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers' in op situaties waar nog te veel verkeersslachtoffers vallen.

Extra aandacht van de politie

Bij reguliere controles ziet de politie ook dat automobilisten en inzittenden vaak geen gordel dragen. Daar zijn niet alleen fysieke gevaren, maar ook praktische risico’s aan verbonden, waarschuwt de politie. Zo werkt het airbagsysteem bij veel auto’s niet en keren veel verzekeringen niet uit wanneer er geen gordel wordt gedragen. De politie wil niet alleen overtreders bestraffen, maar vooral ook bewustzijn creëren. Tijdens de 'Roadpoll Safety Days' in maart is er in heel Europa extra aandacht voor het dragen van een gordel.