Oproep Bouwberaad: vernieuwing van infrastructuur niet langer vooruitschuiven

dinsdag 5 maart 2024

Foto: Shutterstock

Infrastructuur is de drager van onze economie en maatschappij. Pas als onze infrastructuur op orde is, kunnen we nieuwe huizen bouwen, nieuwe energie-infrastructuur aanleggen of dijken en waterkeringen klimaatbestendig maken. Het vooruitschuiven van de vernieuwing ervan leidt tot meer incidenten en ongeplande afsluitingen. Bovendien ontstaan grote bereikbaarheidsproblemen wanneer noodgedwongen herstel moet worden uitgevoerd. Het Bouwberaad vindt het hoog tijd dat de politiek dit probleem serieus neemt. Het platform pleit voor investeringen, het instellen van een basiskwaliteitsniveau en rijksregie op de uitvoer van deze vernieuwingsopgave.

Namens het Bouwberaad overhandigde Carla Moonen, voorzitter van Koninklijke NLingenieurs, vandaag een position paper aan demissionair minister Harbers (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De partners van het Bouwberaad roepen hiermee op om onze infrastructuur structureel aan te pakken. Aanleiding is het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave infrastructuur’ van oktober 2023.

Oproep

Wanneer de vernieuwing van onze infrastructuur wordt doorgeschoven, leidt dit tot steeds meer incidenten, afsluitingen en beperkingen. Deze zullen alleen maar toenemen, met als gevolg dat de kans op een succesvolle uitvoering van de verschillende ruimtelijke opgaven erg klein wordt.

Daarom is de oproep van het Bouwberaad:

  • Zet de vernieuwing van de spoor- en waterwegen en het wegennet hoog op de agenda.
  • Stel structureel meer middelen beschikbaar, op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau, voor het in stand houden en renoveren van infrastructuur.
  • Waarborg de vernieuwing door een basiskwaliteitsniveau in te stellen voor infra-objecten en neem de regie bij het opzetten van een langjarig programma voor de uitvoering van deze opgave.

Aanbod vanuit de sector

De ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector realiseren zich dat zij een eigen rol en verantwoordelijkheid hierin hebben. Om de vernieuwingsopgave sneller te realiseren, moeten ontwerpers, bouwers en technici hun kennis, mensen en materialen nog slimmer inzetten.

Alleen wanneer het Rijk gehoor geeft aan deze oproep, is het gezamenlijk mogelijk om de nationale infrastructuur effectief sneller te vernieuwen.

“Een planmatig gebiedsgericht uitvoeringsprogramma met meer financiële middelen is noodzakelijk om Nederland bereikbaar en veilig te houden”, zegt Carla Moonen, voorzitter van branchevereniging Koninklijke NLingenieurs. “Het gaat om 2,4 miljard per jaar tot 2030. Dit geldt voor een deel van de infrastructuur. Denk daarbij aan wegen, bruggen, viaducten en riolering.”

Links

Position paper

TNO-rapport