Slimme camera's versus verkeersapps: een nieuw tijdperk in verkeersmanagement?

dinsdag 27 februari 2024

Stel je voor: je bent een stad die streeft naar een vlekkeloos verkeersmanagement om alle weggebruikers moeiteloos te laten bewegen. Je overweegt je intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) te voeden met verkeersgegevens afkomstig uit apps. Aan de andere kant kun je ook kiezen voor het gebruik van realtimesensoren langs de weg. Maar welke optie verdient echt de voorkeur en waarom?

Laten we een vergelijking maken tussen CAM-berichten uit apps en CAM-berichten uit slimme camera's. CAM-berichten zijn berichten die worden uitgewisseld om intelligente transportsystemen (ITS) zoals iVRI's te informeren dat een verkeersdeelnemer aanwezig is en gebruikmaakt van de weg. Deze berichten zijn cruciaal voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming en het ondersteunen van verschillende weggebruikers. iVRI's kunnen gebruikmaken van verschillende databronnen, waaronder radars, apps, slimme camera's en andere sensoren. Ze verzamelen gegevens over voorbijrijdende voertuigen, voetgangers en fietsers, zoals snelheid, GPS-positie, classificatie, dichtheid, richting en aantal. Deze gegevens worden vervolgens ingezet voor diverse verkeersmanagementdoeleinden, zoals het optimaliseren van groentijden van verkeerslichten, het monitoren van verkeersstromen en het verstrekken van realtimeverkeersinformatie.

Als we terugblikken naar een rapport van september 2021 van Talking Traffic, vinden we waardevolle inzichten. Destijds was de dekking van CAM-berichten op iVRI's beperkt, waar slechts 7% van de verkeersdeelnemers zichtbaar was met CAM-berichten. Onderzoek wees uit dat CAM-berichten pas echt effectief zouden zijn bij een dekkingspercentage van boven de 10%. Maar waar staan we nu, tweeënhalf jaar later?

Dekkingsgraad

Tweeënhalf jaar later blijkt dat de dekkingsgraad van CAM-berichten vrijwel niet is toegenomen. We beschouwen twee aparte voorbeelden. Het eerste voorbeeld is uit november 2023, waar op een kruispunt een slimme camerasensor maar liefst 61.486 registraties vastlegt, tegenover 700 geregistreerde fietsapp-gebruikers. Dit enorme verschil vertaalt zich naar een dekkingspercentage van meer dan één procent voor apps, tegenover bijna 100 procent voor sensoren. Het tweede voorbeeld beschouwt alle geleverde CAM-berichten (gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer) op een kruispunt op een donderdag in december 2023. Hiervan worden 43.378 berichten via (in-car) apps geleverd, en 870.586 berichten vanuit een slimme camerasensor. Dit resulteert in een dekkingsgraad van net geen 5% vanuit apps. Deze cijfers benadrukken de superieure dekkingsgraad en effectiviteit van sensoren ten opzichte van apps in het verzamelen van verkeersgegevens, waardoor ze van onschatbare waarde zijn voor het optimaliseren van verkeersmanagement.

Effectiviteit en nauwkeurigheid

Dit werpt vragen op over de effectiviteit van het optimaliseren van verkeersmanagement vanuit apps. Apps hebben wel degelijk een plek in het verkeersmanagement. Ze zijn goedkoper in beheer en zijn over een hele gemeente uit te rollen. Ze bieden comfort aan eindgebruikers die zich eraan committeren. Echter lijken ze op dit moment niet geschikt te zijn voor het optimaliseren van het gehele kruispunt, voor álle weggebruikers. Wil men via apps het kruispunt willen optimaliseren, dan zal men regionaal, al dan niet landelijk moeten gaan uitrollen. Er is echter nog een uitdaging om te tackelen bij apps waar je met wegkantsensoren geen last van hebt. Bij apps ben je afhankelijk van de GPS-sensor van de mobiele telefoon, en deze kan nog wel eens afwijken, vooral in de bebouwde kom. Daarnaast kan je de ontvangen GPS-posities niet corrigeren of verbeteren. Bij sensoren ontvang je nauwkeurige GPS-positionering en kan je, waar nodig, individueel afstemmen op de feitelijke verkeerspunt lay-out en dimensies. Dit maakt de mapping op de juiste rijbaan en berekening van de aankomsttijden een stuk betrouwbaarder.

Optimaal verkeersmanagement anno 2024

Wil men dus iedere verkeersdeelnemer optimaal faciliteren en verkeersmanagement en doorstroming optimaal realiseren, dan zijn we heden ten dage nog toegewezen op actuele databronnen, zoals slimme camera’s.

ViNotion, een pionier in computer vision en slimme cameratechnologie, heeft zijn expertise in het virtueel verbinden van elke verkeersdeelnemer, of het nu een voetganger, fietser of gemotoriseerd voertuig is. Met geavanceerde algoritmes en nauwkeurige data-extractie brengen ze de weg tot leven, waardoor iVRI’s een schat aan informatie ontvangen. Sensoren bieden niet alleen een nauwkeurige GPS-positionering en volledig inzicht op het kruispunt, maar ze zijn ook flexibel aanpasbaar aan veranderende omstandigheden. Dit werd duidelijk in projecten in steden als Utrecht en Amersfoort, waar sensoren een betrouwbaarheid van bijna 100 procent lieten zien.

Het stappenplan naar succes

Het stappenplan naar succes begint met planning, waarbij de focus ligt op de toepassing. Wat willen we bereiken en welke gegevens zijn hiervoor nodig? Willen we specifieke weggebruikers benaderen, of optimaliseren voor alle weggebruikers? Hoe belangrijk is de nauwkeurigheid van de data? Op basis van de gekozen toepassing wordt een selectie gemaakt van het meest geschikte type sensor, app of alternatieve databron, met aandacht voor privacy- en beveiligingsregelgeving. Tevens is het belangrijk om de kwaliteit en kwantiteit van de gegevens nauwlettend in de gaten te houden. Indien de gekozen databron/sensor/app meer inzichten biedt dan nodig zijn, kan men mogelijk extra toepassingen bedienen. Ook moet rekening worden gehouden met de installatieomstandigheden en de omgeving van het kruispunt.

Vervolgens richt de controlefase zich op het valideren van verschillende aspecten, zoals de nauwkeurigheid van de gegevens, de beschikbaarheid en vertragingstijd van de berichten, de zichtbaarheid van alle verkeersdeelnemers (bijv. bij het gebruik van beeldsensoren) en de juistheid van de mapping op de signaalgroep.

Daarna is samenwerking cruciaal. In deze fase wordt samen met alle betrokkenen gekeken naar de sensoropstelling, de toepassing en hoe alles samenkomt. Welke gegevens worden gebruikt door de ITS-applicatie? Welke lokale kennis hebben de opdrachtgever en de wegbeheerder? Heldere communicatie, samenwerking en optimalisatie van de aanpak zijn essentieel om tot het beste resultaat te komen.

Het succes van dit plan hangt af van het maken van de juiste keuzes, van het type sensor tot de installatievereisten, en van het afstemmen op specifieke verkeersgroepen tot het waarborgen van privacy en veiligheid. Maar met een goed doordacht plan en nauwe samenwerking is succes binnen handbereik.

Apps zijn krachtige tools geworden in het moderne verkeersmanagement. Met hun brede beschikbaarheid en gebruiksvriendelijke interfaces bieden verkeersapps gebruikers realtime informatie over verkeersomstandigheden, routeplanning en alternatieve routes. Ze putten gegevens uit bronnen zoals GPS-locaties van mobiele apparaten en meldingen van gebruikers om verkeersdrukte en incidenten in kaart te brengen. Hoewel deze apps nuttig zijn voor individuele reizigers en een algemeen overzicht van de verkeerssituatie kunnen bieden, hebben ze beperkingen als het gaat om gedetailleerde monitoring van verkeersstromen op grote schaal.

Slimme camerasensoren spelen een cruciale rol bij het monitoren en analyseren van verkeersstromen op een meer gedetailleerd niveau, doordat ze zijn uitgerust met geavanceerde beeldverwerkingsalgoritmen. Door nauwkeurige GPS-locatiegegevens te combineren met realtimebeeldanalyse, bieden slimme camerasensoren een diepgaand inzicht in de verkeerssituatie. Ze helpen bij het identificeren van knelpunten, het voorspellen van verkeerspatronen en het optimaliseren van verkeersregelingen.

In conclusie verschillen apps en slimme camerasensoren in hun vermogen om het verkeer te monitoren. Als het doel is om elke verkeersdeelnemer optimaal te ondersteunen en een gedetailleerd beeld van het verkeer te krijgen, inclusief nauwkeurige GPS-locatie, dan blijft de slimme camera de voorkeursoptie. Voor een alomvattend beeld en een optimale verkeersdoorstroming zijn sensoren onmisbaar. Dit betekent echter niet dat er geen plaats is voor verkeersapps. Voor een algemeen overzicht op grote schaal kunnen apps een waardevolle rol spelen, met de nadruk op inzicht in specifieke verkeersdeelnemersgroepen zoals fietsers die zijn aangesloten op de app.

Bent u benieuwd naar de manier waarop onze technologieën kunnen bijdragen aan het verbeteren van de verkeersstromen in uw stad? Laten we samen de weg naar succes verkennen, terwijl we streven naar een toekomst waarin mobiliteit vloeiend verloopt en de levenskwaliteit van alle inwoners wordt verbeterd.