Wandelpaden afgesloten voor Recreatiezoneringsplan Veluwe

vrijdag 10 maart 2023

Voor een betere balans tussen natuur en recreatie is de provincie Gelderland onlangs gestart met het aanpassen en afsluiten van wandel- en sluippaden in natuurgebied Wolfheze op de Veluwe.

In natuurgebied Wolfheze liggen veel wandelpaden en zijn in de loop der jaren ook diverse sluippaden ontstaan. Op de meest kwetsbare plekken, vooral op de heide en de overgangen van heide naar bos, worden wandelpaden en -routes verlegd of afgesloten om ruimte te geven aan beschermde soorten zoals de zandhagedis, adder, hazelworm, veldleeuwerik en draaihals.

Deze maatregel vloeit voort uit het Recreatiezoneringsplan Veluwe van de provincie Gelderland, dat in grote lijnen weergeeft op welke plekken meer nadruk zal komen te liggen op recreatie en op welke plekken meer op natuur. De natuurgebieden zijn onderverdeeld in vier verschillende zones. De meest kwetsbare natuurgebieden worden afgesloten voor publiek of wandel- en fietsroutes worden omgelegd.

De juiste balans zoeken

Uit diverse onderzoeken blijkt dat het slecht gaat met de Veluwse natuur. Dat komt niet alleen door verstoring, maar ook door lange periodes van droogte en de stikstofproblematiek. In veel Veluwse natuurgebieden worden de komende jaren soortgelijke maatregelen genomen om de toegenomen drukte in de natuur te beperken. Er zijn ook plekken waar juist meer mogelijkheden komen voor recreanten, vertelt Bram Zandstra van de provincie Gelderland. "Daar wordt bijvoorbeeld een wildkijkscherm of een uitkijktoren geplaatst. Of er komt een spartelvijver voor honden in een hondenlosloopgebied. We proberen een balans te zoeken tussen wat de recreant extra krijgt en wat hier en daar helaas niet meer mogelijk is."

Het recreatiezoneringsplan is tot stand gekomen in overleg met vele belangenorganisaties, zoals Wandelnet. De wandelaar/voetganger verovert steeds meer een vaste plek in beleidsplannen. Noteer 'm alvast in je agenda: het enige vakevent waar alle facetten van het lopen centraal staat, het Nationaal Voetgangerscongres op dinsdag 3 oktober in Amsterdam. Hoe maak jij ruimte voor de voetganger? Jouw bijdrage is welkom!

veluwe wandelen

foto: Shutterstock