“Mobiliteit moet voor iedereen zijn.”

woensdag 12 januari 2022

“De missie van The Future Mobility Network is om een leefbare en veilige leefomgeving te realiseren, voor iedereen. Dat willen we realiseren door te verbinden en te focussen op sociale inclusiviteit”, vertelt Ahmed Hashish van The Future Mobility Network. “Mobiliteit moet voor iedereen zijn.” 

“We zijn een kennis- en realisatiebureau, een netwerk gericht op het integreren van innovatieve mobiliteit in de leefomgeving. We adviseren gemeentes en vastgoedontwikkelaars hoe ze nieuwe mobiliteit kunnen inpassen in de praktijk. Dat gaat om mobiliteitsvormen die we nu testen, voor over een jaar of tien. Mobiliteit die verandert hoe de stad er uit komt te zien.” 

Inclusiviteit 

Inclusiviteit staat hoog in het vaandel bij Hashish. “Zo implenteren we bijvoorbeeld zelfrijdende shuttles die we integreren in het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is er op gericht om voor iedereen te zijn, ook als je bijvoorbeeld slechtziend bent of in een rolstoel zit. Ook met onze shuttles houden we daar rekening mee. Neem bijvoorbeeld de Haga-shuttle, die passagiers vervoert tussen het Haagse Haga-ziekenhuis en de dichtstbijzijnde ov-halte. Daarmee kunnen ook mensen die slecht ter been zijn het ziekenhuis bereiken, zonder dat ze gedwongen zijn met hun eigen auto of de taxi te komen. Met dergelijke first- en last-mile oplossingen maken we het openbaar vervoer toegankelijker.” In samenwerking met The Future Mobility Network heeft ook een zelfrijdende shuttle dienst gedaan in Helmond als verbinding tussen het station en de automotive campus. “En op dit moment rijden er in Nederland op verschillende plaatsen enkele shuttles, net als in het buitenland.” 

Veiligheid 

“Ik geloof erin dat je met behulp van automatisering het verkeer veiliger kunt maken”, stelt Hashish. “Neem zelfrijdend verkeer, en automatische systemen, die zijn veilig ingesteld. Bijvoorbeeld automatische remsystemen, die remmen automatisch om ongevallen te voorkomen. De zelfrijdende shuttles doen hetzelfde. Je ziet ook dat er af en toe mensen voor springen, om te kijken wat er gebeurt, en dat gaat altijd goed.” 

Het bedrijf doet meer dan alleen zelfrijdende shuttles op de weg krijgen. “We richten ons ook op vervoer over water en op logistieke oplossingen. Zo hebben we bijvoorbeeld net een proef afgerond met een zelfvarende pont, bij Warmond, vlakbij Leiden. Dit was de eerste zelfvarende pont in Nederland, zoals we vaak de eerste zijn met innovaties. De pont voer 600 meter, tussen Warmond en het noorden van Leiden, en was erop gericht om recreatie te bevorderen en te faciliteren, juist in de coronaperiode. Door deze verbinding te realiseren konden mensen veilig van A nar B, naar recreatie in groengebied.” De proef duurde van juli tot 4 oktober, en vervoerde dagelijks 200 tot 250 mensen. De proef werd gefinancierd door de gemeente Tijlingen en de provincie Zuid-Holland. “De bedoeling is om de pont op andere plekken in te gaan zetten. We investeren zelf in elk systeem, omdat we geloven dat dit een toekomst heeft. Zo zijn er veel onrendabele pontjes, die vaak ook drijven op vrijwilligers. Als die stoppen, zou je ook geen pont meer hebben. Dat kun je deels ondervangen door automatisering in te zetten.” 

Boodschappenbezorging door een robot 

The Future Mobility Network realiseert ook logistieke oplossingen. “Daarbij hebben outdoor-oplossingen onze focus”, aldus Hashish. “Zo verbeteren we de leefomgeving. In Rotterdam gaan we rijden met kleine logistieke robots, die vooral gebruik zullen maken van de stoep. De robotjes rijden op een flink wandeltempo, ongeveer 7 á 8 kilometer per uur. Ze gaan producten bezorgen vanaf de lokale supermarkt naar de klant. Die klant heeft niet altijd de tijd om naar de lokale supermarkt te lopen, dus wij brengen de supermarkt naar ze toe. “ 

Business case: efficiënter werken door monitoring op afstand 

“We willen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en een oplossing bieden voor problemen. Éen van die problemen is het oplopende personeelstekort, bijvoorbeeld onder chauffeurs en kapiteins. Door diensten te automatiseren en voertuigen zoals bijvoorbeeld pontjes en shuttles op afstand te monitoren, kan één persoon meerdere voertuigen bedienen. Daar zit voor ons een business case in, en je lost een deel van het personeelstekort op.” 

Actieve samenwerking 

“We doen veel aan actieve samenwerking, zoals met grote openbaar vervoerdiensten als HTM en Arriva. Samen met hen investeren we in nieuwe type systemen, zodat we klaar zijn voor de toekomst. Verbinden en innoveren kan niet alleen, dat kunnen we alleen realiseren door het samen te doen.”