IenW kan mobiliteitsstartups beter ondersteunen

maandag 3 mei 2021

Het ministerie van IenW kan relevante mobiliteitsstartups het beste ondersteunen vanuit een rol als facilitator, wet- en regelgever, innovatieve aanbesteder of partner en/of ‘launching customer’. Dat blijkt uit onderzoek van het KiM.

Het palet aan mobiliteitsstartups in Nederland is divers. Veel van deze bedrijfjes ontwikkelen innovaties gericht op slimme en duurzame mobiliteit, leefbaarheid en/of bereikbaarheid, en zijn daarom relevant voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Barrières voor startups

In het proces van opschaling lopen mobiliteitsstartups tegen verschillende barrières aan. Deze hebben onder andere te maken met de betrokkenheid van een groot aantal partijen, wat stroperig werkt.

Andere barrières zijn de verschillen in beleid tussen (lokale) overheden, de toelating tot de markt, de beschikbaarheid van extern kapitaal en het vinden van experimenteerruimte. Succesfactoren zijn onder andere ondernemerservaring, een uniek product en een goed en gevarieerd team.

IenW kan aanjagen en versnellen

Als facilitator kan IenW een netwerk bieden en beleidsmedewerkers koppelen aan relevante start-ups. Als wet- en regelgever kan het ministerie transparanter zijn over (toelatings)processen en het beleid (tussen overheden) waar mogelijk synchroniseren.

En door innovatief aan te besteden kunnen aanbestedingen toegankelijker worden voor startups. Verder kan het ministerie creativiteit stimuleren door bij een rol als ‘launching customer’ of partner waar mogelijk het probleem in de markt te zetten, in plaats van de oplossing.

Lees hier het hele KiM-onderzoek: ‘Innovatie in mobiliteit versnellen: succes- en faalfactoren voor het opschalen van mobiliteitsstartups’.

De MaaS-app TURNN is een voorbeeld van een innovatieve mobiliteitsstartu[p

Lees verder

Op weg naar ISA-proof

9 nov om 09:42 uur
“In juli 2022 moeten alle nieuwe voertuigmodellen voorzien zijn van ISA”, vertelt Caroline van Rij van HR Groep. “…
Lees verder »

Veelzijdig programma Nationaal Hub Congres bekend

2 nov om 11:05 uur
De tweede editie van het Nationaal Hub Congres vindt op 25 november plaats in het Louwman Museum in Den Haag. Met…
Lees verder »

Functioneren van het verkeersnetwerk

26 okt om 15:20 uur
Als onderdeel van een gezonde leefbare stad of regio, streven wegbeheerders naar een goed functionerend…
Lees verder »

Lekker in de file je mailtjes beantwoorden…?!

11 okt om 13:20 uur
Ik weet dat ik niet de enige ben die het glas liever vol dan leeg heeft. Maar gaat het over halfvol of halfleeg,…
Lees verder »

Slimme prioritering voor vrachtverkeer dankzij Request

4 okt om 12:18 uur
Door gebruik te maken van intelligente prioritering krijgen vrachtwagens van HANOS in Apeldoorn waar mogelijk…
Lees verder »

Fiets en ITS: Fietsveiligheid verhogen door inzet slimme camera’s

30 sep om 10:16 uur
Verkeersveiligheid is al jaren een belangrijk thema. Steeds meer overheden, van Europees tot lokaal niveau, hebben…
Lees verder »

Kansen in Latijns-Amerika voor fiets

21 sep om 09:57 uur
Latijns-Amerikaanse steden kennen enkele van de meest overbelaste verkeersnetwerken in de wereld. Denk daarbij aan…
Lees verder »

Een brug zonder bugs

24 aug om 17:03 uur
Ze lijken als twee druppels water op elkaar: de Nelson Mandelabrug in Utrecht en de virtuele variant op de laptop…
Lees verder »