Lopen kán bijdragen aan de gezonde stad, maar hoe?

dinsdag 18 oktober 2022

Hoe kan lopen bijdragen aan gezonde stad? Die vraag legde Rogier Elshout op de Vakbeurs Openbare Ruimte en Mobiliteit een panel met vier specialisten voor. De discussie was onderdeel van de Grote Vragen Show van Acquire Publishing, waarbij het publiek via koptelefoons het gesprek kon volgen en uitgenodigd werd vragen te stellen.

De vier tafelgasten keken vanuit verschillende expertises naar het vraagstuk. Wim van den Boogaard (Wandelnet) deed dat vanuit het perspectief van de wandelaars, Erwin Stoffer (Royal HaskoningDHV) en Annemieke Molster (Molster Stedenbouw) brachten de blik van de stedenbouwkundige in, en Faye Ellen (Arttenders) keek door de bril van de sociale ontwerper, die vanuit de eindgebruiker kijkt.

Drie deelvragen

Om de hoofdvraag te beantwoorden leidde Elshout zijn gasten langs drie subvragen, te beginnen bij de uitgangspunten voor een wandelvriendelijke publieke ruimte. Het panel bracht verschillende punten in en besprak de door beursbezoekers op een whiteboard geplakte suggesties. Van alles kwam voorbij: van ruimte creëren voor de wandelaar en zorgen voor routes van A naar B met bestemmingen die binnen vijftien minuten bereikbaar zijn, tot zorgen voor een aantrekkelijke omgeving om doorheen te lopen.

Neem barrières voor voetgangers weg, denk vooraf na over zones en verbindt die met elkaar via soepele overgangspunten, zo werd bepleit. Stoffer noemde de wandeling van Utrecht Centraal naar de Jaarbeurs hier een mooi voorbeeld van.

De wandelaar vergeten?

Zijn we de wandelaar vergeten en hoe kan dat? Dat was de tweede deelvraag die Elshout stelde. Stoffer, Ellen, Molster en Van den Boogaard bespraken onder meer dat ruimte voor voetgangers mogelijk ten koste gaat van andere gebruikers, bijvoorbeeld fietsers of automobilisten. En dat de veiligheid daar een issue kan zijn, zoals ook een economische afweging kan worden gemaakt.

Men was het erover eens dat het een proces van de lange adem is. De G4 is hierin al op de goede weg en Arnhem werd geprezen als voorbeeld van een stad die de voetganger op één heeft staan.

Beter met elkaar praten

In de derde deelvraag moest het echt concreet worden: hoe krijgen we het voor elkaar dat lopen bijdraagt aan een gezonde stad? Een panellid stelde hierbij vooral ook te luisteren naar wat de mensen willen. De beursbezoekers hadden vooraf op het whiteboard al hun mening verkondigd: voorrang voor langzamer verkeer, terugdringen emissie van verkeer, innovatie, kinderen bewust maken van het belang van lopen en mensen blijven motiveren om te fietsen of te lopen, zo viel op hun gele briefjes te lezen. 

Aan tafel pleitte men onder andere voor een integrale aanpak. De verschillende afdelingen moeten beter met elkaar praten. Maar voorkom een Poolse landdag, pak het per domein in fases op en neem elkaar daarin mee, zo luidt het dringende advies.