Nederlandse verkeersborden gedetailleerd en gedigitaliseerd beschikbaar

donderdag 4 maart 2021

Deze zomer kwam, in navolging op de open verkeersbordendata van het hoofdwegennet en de provinciale wegen, ook de verkeersbordendata van alle gemeenten met meer dan 40.000 inwoners beschikbaar. Een wereldprimeur wordt het genoemd. En dan gaat dit databestand nog maar om een deel van de verkeersbordenkennis en -data die HR Groep in huis heeft. HR Groep startte vier jaar geleden met inwinning van verkeersbordendata voor het platform IPSm, Intelligent Public Space Management.  Vanuit dit databestand kon HR Groep invulling geven aan de uitvraag van het ministerie van IenW naar verkeersbordendata. Een gesprek met Ellen Hoogeveen, adviseur concepten bij HR Groep.

 

“Natuurlijk zijn we trots en blij dat een deel van onze data sinds deze zomer via de NDW als open data beschikbaar wordt gesteld”, zegt Hoogeveen. Via de - in vakjargon ‘rode codes’ – wordt het RVV-nummer van verkeersborden langs provinciale, hoofdwegen en de 130 grootste gemeenten gecommuniceerd. In het najaar volgt de data van de overige wegen. Naast het RVV- nummer wordt onder andere de exacte locatie in coördinaten, windrichting, langs of boven de weg, wegvak, wegnummer, gemeentenaam en afbeelding beschikbaar gesteld. De rode code A1 duidt de categorie snelheidsborden aan. De zwarte code, waarover HR Groep ook beschikt, geeft aanvullende informatie over de precieze boodschap van de verkeersborden. Zo communiceert zwarte code A01100, het 100 km snelheidsbord.

 

Voor HR Groep is de stap naar open data een mijlpaal, maar nog lang geen eindpunt. “In het land tref je op veel plekken borden die net iets afwijken van het wettelijk ontwerp,” legt Hoogeveen uit. Voor dergelijke borden zijn vaak nog geen landelijke codes beschikbaar die de precieze betekenis duiden. We hebben deze borden weliswaar intern kunnen categoriseren, maar zouden ze in overleg met de verkeerstekencommissie graag ook van een landelijk uniforme code willen voorzien.” Daarnaast noemt Hoogeveen een grote groep borden die in geen enkele categorie past. Deze hebben we geoormerkt als ‘onbekend’. Bij CROW wordt er via het IMBOR, informatiemodel Beheer Openbare Ruimte gewerkt aan een systematiek om te komen tot een gemeenschappelijke naamgeving van deze borden, waardoor het dan ook mogelijk wordt om ook deze data uit te wisselen tussen verschillende stakeholders, beheerprogramma’s en disciplines. “Een superbelangrijk traject, zegt Hoogeveen, “want ook deze borden moeten uiteindelijk de juiste informatie geven aan weggebruikers én aan voertuigen.”

 

Datascience

Via de open data zijn er al zo’n miljoen verkeersborden ontsloten. Het complete bestand van HR Groep beslaat inmiddels zo’n 3 miljoen digitaal opgeslagen borden, waaronder het open databestand. Het mooie is dat wij op basis van deze data van alles ontdekken. Onze datascientist haal heel veel informatie uit de data op basis van afwijkingen van verkeerskundige verwachtingen of bijvoorbeeld op afwijkingen tov het vorige jaar. Soms legt zo’n analyse ineens een ontbrekend puzzelstukje bloot. Zo verwacht je evenveel begin- als einde aanduidingen van bijvoorbeeld woonerfborden, maar soms kloppen die getallen niet en geeft een nadere analyse exact aan op welke locatie zo’n bord ontbreekt. Zo halen we soms letterlijk een overwoekerd bord uit de bosjes tevoorschijn.  In de lijst met borden die we bij een herinventarisatie niet meer terugvinden treffen we regelmatig verdraaide borden, lege palen of borden die door graffity onleesbaar zijn geworden.“
 

Gratis IPSm-app

Deze data-analyse maakt niet alleen gerichte controles op locatieniveau mogelijk, maar helpt wegbeheerders ook in hun beheer, legt Hoogeveen uit. “Zo stellen we voor wegbeheerders in jaar 1 vast welke borden er staan. In jaar 2 zien we dat er borden ontbreken, dan wel dat er nieuwe bij zijn gekomen.  Door de delta’s naast elkaar te leggen en de afbeeldingen te bekijken, wordt eenvoudig zichtbaar of de mutatie een gewenste wijziging is. Nog mooier is als wegbeheerders werken met de gratis IPSm-app. Met deze app kunnen wegbeheerders mutaties in het bordenbestand real time aanpassen in zowel het open databestand van NDW als in het uitgebreide IPSm-bestand van de HR Groep.

 

Verkeersbesluiten
Door het koppelen van allerhande databronnen kunnen we steeds slimmere combinaties maken die het beheer vereenvoudigen. Zo onderzoeken we op dit moment hoe we verkeersbesluiten en verkeersbordendata aan elkaar kunnen koppelen op basis van beschikbare data.

 

Digitale werkelijkheid

Al met al, besluit Hoogeveen, is er met het verkeersborden-bestand en met de IPSm-app een stap gezet in het creëren van een up to date digitale weergave van de situatie op straat. Met name de data-analyses maken duidelijk welke borden ontbreken, geformaliseerd of gesaneerd kunnen worden. En een laatste nieuwtje: “We werken aan een IPSm-lightversie. Dit is een speciale inlog op het IPSM-platform waarmee de open NDW-data ook zichtbaar wordt als bord op locatie.”