Nettie Bakker

Samen

Samen zijn de titels ‘Verkeer in Beeld’ en ‘Parkeer24’ sterker, dachten wij in 2019. Immers, het kennisgebied parkeren is steeds meer onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling en ook de onderwerpen in Verkeer in Beeld bevestigden die trend. Door beide titels samen te voegen, wordt u sinds 2020 op dit ‘Mobiliteitsplatform’ breed geïnformeerd over mobiliteit en parkeren.


Samen staat ook voor ons redactieteam: Jan Willem Kerssies verzorgt als hoofdredacteur het Parkeerkatern in het blad Mobiliteitsplatform en collega Marcel Slofstra verzorgt de web- en eindredactie. Belangrijk: op dit platform vindt u nog steeds alle artikelen uit de voormalige titels Verkeer in Beeld en Parkeer24.

Samen avonturen wij de toekomst.    

    

nettie bakker

Contactgegevens

Mobiel
Organisatie
MobiliteitsPlatform
Functie
Hoofdredacteur