Nationaal Masterplan Lopen in de maak

woensdag 22 mei 2024

Foto: Shutterstock

Met het contourendocument is een eerste stap gezet richting het Nationaal Masterplan Lopen.

In het contourendocument wordt een belangrijke stap gezet naar een gezamenlijke visie op lopen. 

In een unieke samenwerking slaan overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen de handen ineen om het Nationaal Masterplan Lopen te realiseren. Het doel van dit ambitieuze plan is om lopen meer ruimte te geven: in beleid, in de gedachten van mensen en op straat. Het plan is bedoeld voor alle betrokken partijen, waaronder beleidsmakers, bestuurders, zorgprofessionals en ontwerpers, evenals voor overheden, zorginstellingen en routebureaus.

Bijdrage leveren

Organisaties kunnen nog steeds aansluiten en een waardevolle bijdrage leveren aan het Nationaal Masterplan Lopen. Vooral organisaties uit het sociale domein worden van harte uitgenodigd om actief deel te nemen. Denk hierbij aan koepelorganisaties en instellingen op het gebied van welzijn, kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, sport, cultuur en gehandicaptenzorg. Ook zorgverzekeraars zijn welkom om mee te doen.

Hoe kun je meedoen?

Er zijn twee manieren om actief bij te dragen aan het Nationaal Masterplan Lopen. Je kunt samen met andere betrokken partijen concrete acties uitwerken tijdens verschillende (offline en online) sessies en deze acties in de toekomst helpen realiseren. Daarnaast kun je op een meer afstandelijke manier bijdragen door conceptversies van het Nationaal Masterplan te beoordelen of je te verbinden aan een of meerdere concrete acties van het plan. Interesse? Stuur een e-mail naar info@ruimtevoorlopen.nl.

Lopen in 2040

Het Contourendocument bevat waardevolle informatie die later in het Masterplan zal worden opgenomen. Het schetst een beeld van hoe lopen er in 2040 idealiter uitziet, hoe het belang van lopen aansluit bij nationale en internationale doelen en afspraken, wat er de afgelopen jaren al is gebeurd op het gebied van lopen, hoe de situatie anno 2024 is en welke knelpunten er zijn. Wat nog ontbreekt in het contourendocument en straks in het Masterplan essentieel zal zijn, is een actieagenda.

Lancering op Nationaal Voetgangerscongres

Op het Nationaal Voetgangerscongres, dit jaar op 10 oktober in Nijmegen, wordt het Nationaal Masterplan Lopen gelanceerd. Wil jij hierbij zijn? Meld je dan nu aan voor het congres. Meer informatie vind je op nationaalvoetgangerscongres.nl/