Pilot om verkeersveiligheid basisschoolleerlingen in Zwolle te vergroten

maandag 17 mei 2021

De leerlingen van twee basisscholen in Zwolle, Ridder Joris en De Morgenster, zijn vandaag begonnen met een pilot om de verkeersveiligheid rondom hun school drastisch te verbeteren. Hiervoor is een autovrije omgeving gecreëerd. Rondom de school wordt de komende drie weken uitsluitend gelopen of gefietst.

De ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen parkeren bij een supermarkt in de buurt. De kinderen lopen vervolgens onder begeleiding van hun ouders of leerlingen uit hogere klassen naar hun school. Mandy Salders is namens adviesbureau Goudappel bij dit project betrokken, samen met Leonie Zengerink: “Hiermee ontstaat een veiligere schoolomgeving met meer ruimte voor anderen dan automobilisten.”

Dit project past binnen de opdracht die de provincie Overijssel aan Goudappel heeft verstrekt om op tien basisscholen verspreid over verschillende gemeenten het Basisschool Omgeving Management (BOM) vorm te geven en uit te voeren. In Zwolle wordt nu een combinatie toegepast van een zogenoemde Schoolstraat en een BOM-project. Mandy Salders: “Wij hebben hiervoor niet alleen contact onderhouden met de provincie en de gemeente maar hebben ook de communicatie verzorgd met andere belanghebbenden zoals de wijkagent, de direct omwonenden, de scholen, de ouders en niet te vergeten de leerlingen zélf. Zij hebben ook duidelijk hun stempel kunnen drukken op deze aanpak en spelen, samen met volwassen vrijwilligers, een belangrijke rol in de uitvoering.”

Na afloop van de meivakantie moesten de leerlingen nog wel een enkele automobilist  er van overtuigen elders te parkeren. “Niet goed gelezen,” merkte een van de leerlingen op. Kán gebeuren.”

Lees verder

Vrees om ongelukken door online vergaderen vanuit de auto

12 okt om 10:05 uur
Verzekeraar Interpolis maakt zich zorgen over het bijwonen van online vergaderingen tijdens het autorijden. Dat…
Lees verder »

Grote steden willen meer flitspalen tegen verkeersoverlast

6 okt om 11:08 uur
In een brandbrief aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat hebben de…
Lees verder »

ANWB bevordert verkeersveiligheid met unieke rijgedragdata

11 aug om 11:16 uur
Op dit moment krijgen zo’n 70.000 autobestuurders periodiek verkeersveiligheidsadviezen voor hun rijgedrag via de…
Lees verder »

De voorkant van verkeersveiligheid

2 aug om 11:19 uur
Robert Coffeng, Teammanager Proces en Strategie bij ingenieursadviesbureau Sweco, stelt dat ingenieurs aan de…
Lees verder »

Campagne over het nut van de fietsspiegel

27 jul om 09:37 uur
Fietsen houdt mensen gezond en vitaal, dat geldt vooral voor senioren. Daarom moeten ouderen zich veilig voelen op…
Lees verder »

Inzicht in conflictsituaties

6 jul om 09:54 uur
“Door middel van slimme analyse van videobeelden en het toepassen van kunstmatige intelligentie kunnen we precies…
Lees verder »

Cybersecurity is essentiële veiligheid

1 jul om 11:40 uur
In Houten vertellen Vialis-directeuren Seraf de Bekker en Jan Willemsen over de risico’s van verbonden…
Lees verder »

‘Gedragsbeïnvloeding is onderbelicht als het gaat om verkeersveiligheid’

30 jun om 16:47 uur
Provincie Overijssel, gemeente Zwolle en basisscholen De Ridder Joris en De Morgenster hebben in de Zwolse wijk…
Lees verder »