Zo verandert snelheidsassistentie in auto’s de komende jaren de bebording langs onze wegen

donderdag 10 juni 2021

Vanaf juli 2022 is het zover: Intelligent Speed Assistance (ISA) is vanaf dan verplicht in alle nieuwe automodellen die in Europa op de weg verschijnen. ISA is een automatische snelheidsassistentie die bestuurders ondersteunt bij het niet overschrijden van de maximale snelheid. Dit kan door tegendruk van het gaspedaal, reductie van het motorvermogen, een akoestische waarschuwing of een trillingswaarschuwing. Hierdoor draagt ISA bij aan een verkeersveilige snelheid, maar ook bijvoorbeeld aan het tegengaan van geluidhinder en luchtverontreiniging.

ISA werkt hiervoor met cameraherkenning die de snelheidsborden leest. Maar met de bebording die nu langs de Nederlandse wegen staan zullen deze ISA-camera’s niet goed werken. Daardoor staat de succesvolle introductie van ISA onder druk. Er ligt dus veel werk om de één miljoen snelheidsborden in Nederland op orde te krijgen en met nog een jaar te gaan begint de tijd te dringen.

-
Conceptontwerp van het nieuwe kombord H01
-
Conceptontwerp van het nieuwe kombord H01

ISA en bebording

Voor een goede werking en acceptatie van ISA zijn goed zichtbare, leesbare, logische en geloofwaardige snelheidsborden nodig die ook digitaal goed zijn geregistreerd. Uit analyses van de HR Groep blijkt dat 86% van alle bebording hier niet aan voldoet. Zo is de kwaliteit niet voldoende: borden staan scheef, zijn versleten of vervuild of voldoen niet aan Uitvoeringsvoorschriften van de BABW, et cetera. Hierdoor zijn borden niet leesbaar door de ISA-camera’s. Voor een deel van de bebording komt daarom ook een nieuwe vormgeving.

Naast de kwaliteit is de geloofwaardigheid en logica van de bebording van groot belang. Als de bebouwde komgrens bijvoorbeeld te ver buiten het daadwerkelijk bebouwde gebied ligt, voelt de snelheid te laag aan voor de automobilist. Hierdoor wordt de ingreep van ISA niet begrepen en daardoor zal ISA als systeem minder geaccepteerd worden.

Tot slot is ISA in de basis van een datagedreven systeem. Goede digitale registratie van borden via bijvoorbeeld verkeersbesluiten wordt daarom nog belangrijker. ISA zal uiteindelijk gaan werken met een internationale uniforme database waarin alle borden worden opgeslagen. Hierdoor blijft ISA ook werken bij ritten die de landsgrenzen over gaan.

De opgave voor wegbeheerders

Voor wegbeheerders ligt er dus een taak om bij te dragen aan een goede werking van ISA: zij moeten hun snelheidsregimes en bordenbestand geschikt maken voor ISA. In veel gevallen zal het hierbij noodzakelijk zijn om snelheidsbebording aan te passen en/of compleet te maken. Daarnaast moet de bestaande en gewijzigde snelheidsbebording in een database worden geplaatst waaruit ISA kan putten. Wegbeheerders die belang hechten aan het vergroten van verkeersveiligheid en een vermindering van geluidhinder en luchtverontreiniging, zorgen dat in juli 2022 hun snelheidsbebording en de registratie daarvan gereed is voor ISA. De tijd begint te dringen!

Wat wegbeheerders nu al kunnen doen

Wegbeheerders kunnen nu al een aantal acties ondernemen om hun bebording klaar te maken voor de komst van ISA. Het ministerie van I&W heeft een dataset beschikbaar met alle verkeersborden in Nederland, waaronder alle snelheidsborden. Daarbij is ook een gratis IPSm-app ontwikkeld voor het vastleggen van bebording in deze database. Dit is een mooi startpunt voor de aanpak van het bordenarsenaal. HR Groep kan via een licentie alle details over deze borden beschikbaar stellen aan wegbeheerders. Ook heeft HR Groep algoritmes ontwikkeld voor analyses van bijvoorbeeld de kwaliteit van de bebording. Mobycon kan daarnaast ondersteunen in het controleren van de geloofwaardigheid en compleetheid van snelheidsregimes, zodat ISA ook door de gebruiker geaccepteerd wordt. Ook kan Mobycon het op orde maken van de benodigde verkeersbesluiten verzorgen.

Wil je meer informatie over wat je kunt doen om jouw bebording klaar te maken voor ISA? Raadpleeg dan de Handreiking Intelligent Speed assistance en de rol van de wegbeheerder van CROW, neem contact op met de HR Groep of Mobycon.

Lees verder

Twee awards voor het Nederlandse Hyperloopconcept

30 jul om 12:16 uur
Van 19 tot 25 juli streden 20 studententeams van over de hele wereld tegen elkaar om de beste en meest schaalbare…
Lees verder »

Mobility Sensing wint nieuwe aanbesteding voor inwinning en levering bruggendata

19 jul om 13:54 uur
Mobility Sensing is door Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) geselecteerd als datapartner voor de inwinning en…
Lees verder »

Fiets en ITS: fietsapps in soorten en maten

12 jul om 15:33 uur
Denk je aan fietsapps, dan denk je al snel aan Strava (voor de sportieve fietser) of de fietsknooppuntenplanner (…
Lees verder »

Cybersecurity is essentiële veiligheid

1 jul om 11:40 uur
In Houten vertellen Vialis-directeuren Seraf de Bekker en Jan Willemsen over de risico’s van verbonden…
Lees verder »

Proactief verkeersveiligheid verbeteren met intelligente software

28 jun om 11:08 uur
“Verkeersongevallen zijn wereldwijd een vaak voorkomende doodsoorzaak”, vertelt David Homola van Transoft. “Binnen…
Lees verder »

Zonnepark voorziet RijnlandRoute van duurzame energie

24 jun om 12:25 uur
Een zonnepark met 4600 zonnepanelen op het knooppunt Hofvliet (A4 x N434), moet 75 procent van de benodigde…
Lees verder »

Startup werkt aan betere banden voor elektrische voertuigen

23 jun om 12:29 uur
De Britse EV-bandenproducent ENSO is geselecteerd voor de 2021-editie van Mobility Lab. ENSO’s missie is om betere…
Lees verder »

Fietsdata: eilandjes binnen de mobiliteit

21 jun om 14:55 uur
Keypoint maakt openbare data inzichtelijk in publiek toegankelijk dashboard Datapoint. “Datapoint is ontstaan…
Lees verder »