Zo verandert snelheidsassistentie in auto’s de komende jaren de bebording langs onze wegen

donderdag 10 juni 2021

Vanaf juli 2022 is het zover: Intelligent Speed Assistance (ISA) is vanaf dan verplicht in alle nieuwe automodellen die in Europa op de weg verschijnen. ISA is een automatische snelheidsassistentie die bestuurders ondersteunt bij het niet overschrijden van de maximale snelheid. Dit kan door tegendruk van het gaspedaal, reductie van het motorvermogen, een akoestische waarschuwing of een trillingswaarschuwing. Hierdoor draagt ISA bij aan een verkeersveilige snelheid, maar ook bijvoorbeeld aan het tegengaan van geluidhinder en luchtverontreiniging.

ISA werkt hiervoor met cameraherkenning die de snelheidsborden leest. Maar met de bebording die nu langs de Nederlandse wegen staan zullen deze ISA-camera’s niet goed werken. Daardoor staat de succesvolle introductie van ISA onder druk. Er ligt dus veel werk om de één miljoen snelheidsborden in Nederland op orde te krijgen en met nog een jaar te gaan begint de tijd te dringen.

-
Conceptontwerp van het nieuwe kombord H01
-
Conceptontwerp van het nieuwe kombord H01

ISA en bebording

Voor een goede werking en acceptatie van ISA zijn goed zichtbare, leesbare, logische en geloofwaardige snelheidsborden nodig die ook digitaal goed zijn geregistreerd. Uit analyses van de HR Groep blijkt dat 86% van alle bebording hier niet aan voldoet. Zo is de kwaliteit niet voldoende: borden staan scheef, zijn versleten of vervuild of voldoen niet aan Uitvoeringsvoorschriften van de BABW, et cetera. Hierdoor zijn borden niet leesbaar door de ISA-camera’s. Voor een deel van de bebording komt daarom ook een nieuwe vormgeving.

Naast de kwaliteit is de geloofwaardigheid en logica van de bebording van groot belang. Als de bebouwde komgrens bijvoorbeeld te ver buiten het daadwerkelijk bebouwde gebied ligt, voelt de snelheid te laag aan voor de automobilist. Hierdoor wordt de ingreep van ISA niet begrepen en daardoor zal ISA als systeem minder geaccepteerd worden.

Tot slot is ISA in de basis van een datagedreven systeem. Goede digitale registratie van borden via bijvoorbeeld verkeersbesluiten wordt daarom nog belangrijker. ISA zal uiteindelijk gaan werken met een internationale uniforme database waarin alle borden worden opgeslagen. Hierdoor blijft ISA ook werken bij ritten die de landsgrenzen over gaan.

De opgave voor wegbeheerders

Voor wegbeheerders ligt er dus een taak om bij te dragen aan een goede werking van ISA: zij moeten hun snelheidsregimes en bordenbestand geschikt maken voor ISA. In veel gevallen zal het hierbij noodzakelijk zijn om snelheidsbebording aan te passen en/of compleet te maken. Daarnaast moet de bestaande en gewijzigde snelheidsbebording in een database worden geplaatst waaruit ISA kan putten. Wegbeheerders die belang hechten aan het vergroten van verkeersveiligheid en een vermindering van geluidhinder en luchtverontreiniging, zorgen dat in juli 2022 hun snelheidsbebording en de registratie daarvan gereed is voor ISA. De tijd begint te dringen!

Wat wegbeheerders nu al kunnen doen

Wegbeheerders kunnen nu al een aantal acties ondernemen om hun bebording klaar te maken voor de komst van ISA. Het ministerie van I&W heeft een dataset beschikbaar met alle verkeersborden in Nederland, waaronder alle snelheidsborden. Daarbij is ook een gratis IPSm-app ontwikkeld voor het vastleggen van bebording in deze database. Dit is een mooi startpunt voor de aanpak van het bordenarsenaal. HR Groep kan via een licentie alle details over deze borden beschikbaar stellen aan wegbeheerders. Ook heeft HR Groep algoritmes ontwikkeld voor analyses van bijvoorbeeld de kwaliteit van de bebording. Mobycon kan daarnaast ondersteunen in het controleren van de geloofwaardigheid en compleetheid van snelheidsregimes, zodat ISA ook door de gebruiker geaccepteerd wordt. Ook kan Mobycon het op orde maken van de benodigde verkeersbesluiten verzorgen.

Wil je meer informatie over wat je kunt doen om jouw bebording klaar te maken voor ISA? Raadpleeg dan de Handreiking Intelligent Speed assistance en de rol van de wegbeheerder van CROW, neem contact op met de HR Groep of Mobycon.

Lees verder

Verkeerslicht met LED-strip voor fietsers in Amsterdam

1 jun om 10:43 uur
In Amsterdam is een LED-strip geplaatst bij het verkeerslicht voor fietsers op de kruising Stadhouderskade/…
Lees verder »

Consortium gaat voor schaalsprong elektrisch rijden

1 jun om 09:21 uur
Een eMobility-consortium, bestaande uit negen bedrijven en kennisinstellingen, wil elektrisch rijden snel naar een…
Lees verder »

Technologie moet mensen gelukkiger maken

25 mei om 13:48 uur
Het is tijd om een stap terug te doen en ons af te vragen voor wie en voor welke concepten we technologie…
Lees verder »

StreetPlug: oplaadstation zonder vervuiling van het straatbeeld!

17 mei om 12:20 uur
StreetPlug levert een ondergronds laadstation. “Geen ondergrondse laadpaal, want een paal is boven de grond”, zegt…
Lees verder »

Slimme fietshelm om fietskoeriers te ondersteunen

17 mei om 11:01 uur
Een slimme fietshelm moet fietskoeriers helpen in drukke situaties. Het idee is afkomstig van een…
Lees verder »

Lancering 50-tons elektrische vrachtwagen

11 mei om 11:50 uur
De eerste volledig elektrische 50-tons elektrische trekker-oplegger-combinatie is in gebruik genomen. Dit is de…
Lees verder »

Ontdek de CycloMedia LiDAR Puntenwolk

5 mei om 13:29 uur
CycloMedia is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door middel van 360°-…
Lees verder »

IenW kan mobiliteitsstartups beter ondersteunen

3 mei om 13:26 uur
Het ministerie van IenW kan relevante mobiliteitsstartups het beste ondersteunen vanuit een rol als facilitator,…
Lees verder »