Opleiden en trainen in drie dimensies

vrijdag 11 augustus 2023

Voor een goede en veilige bediening van bruggen en tunnels is goede software én goede training van vitaal belang. Technolution ontwikkelde in opdracht van Rijkswaterstaat een 3D-visualisatie voor de trainingsinterface van onder andere de Blankenburgverbinding. 

De Blankenburgverbinding is een nieuwe snelweg (A24) die vanaf 2024 de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg zal verbinden. De verbinding bestaat straks uit een autosnelweg van twee maal drie rijstroken, een landtunnel, een watertunnel, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. Een complexe situatie waar goed op getraind moet kunnen worden.  

Andre Nijholt en William Meijer van Technolution zijn nauw betrokken bij het project. “Het opleidings- en trainingscentrum van de Blankenburgverbinding maakt gebruik van onze software. We hebben in de software een volledig it-gebaseerde oplossing gebouwd, die de originele bediening van de tunnels volgt.” 

Software naar een hoger niveau 

Meijer: “We hebben de software voor de Blankenburgverbinding naar een hoger niveau getild en meer een losstaand product van gemaakt, zodat we het geheel kunnen hergebruiken, ook voor andere tunnels en bruggen. Aan de tunnelbediening is een 3D-visualisatie gekoppeld, gebaseerd op de bouwtekeningen en het civiele ontwerp, alle details zitten daarin. Dat zorgt voor een hele nauwkeurige en gedetailleerde weergave. In de 3D-visualisatie ziet alles eruit zoals de bediener het ook in het echt zou zien.” 

Verkeerskundige dynamiek 

“In de interface kunnen we zorgen dat er verkeerskundige dynamiek ontstaat”, vult Nijholt aan, “zodat daar ook op getraind kan worden. Bijvoorbeeld een auto die stilstaat op de vluchtstrook, of, erger, de linkerbaan. De bediener van de tunnel moet immers opgeleid en getraind worden om te acteren in dit soort situaties, maar ook bij een brand of een aanrijding. Op basis van wat er gebeurt en wat de operator ziet, moet hij de specifieke benodigde acties uitvoeren. Je wilt een variatie aan incidenten kunnen trainen, zodat daar een goed beeld van ontstaat bij de operator.” 

Standaard tunnels 

“De trainingsmodule kan voor elke tunnel gebruikt worden, want elke tunnel voldoet in theorie aan dezelfde standaard. Je kunt dus trainen op een ‘standaard' tunnel”, vertelt Nijholt, “maar in de praktijk is toch elke tunnel uniek. Dan moet je toch die specifieke bijzonderheden voor die tunnel trainen. Neem bijvoorbeeld de Heinenoordtunnel, waar sprake is van een afwijkend vluchtconcept, omdat er geen middentunnelkanaal is. Nu wordt die tunnel bij de renovatie meer richting een standaard tunnel getrokken, dus ontstaat er minder behoefte aan specifieke training, maar het is een voorbeeld van hoe tunnels van de standaard kunnen afwijken, en waarom training voor een specifiek object toch noodzakelijk kan zijn. In de basis heeft elke tunnel zijn eigen opleiding- en trainingssysteem. We zien echter wel een verschuiving naar een meer generiek systeem.” 

Ontwikkelpartner Rijkswaterstaat 

Technolution is ontwikkelpartner van Rijkswaterstaat. “Voorheen werd alles op unieke wijze per object gekoppeld met de centrale. Dat kostte veel geld en tijd en ook de bediening kon verschillen, terwijl je daar juist uniformiteit wilt. We zien dat het efficiënter kan en moet, ook omdat de bezetting lastig rond te krijgen is. We moeten meer doen met minder mensen. Combineer dat met een toenemend aantal objecten en het is duidelijk dat uniformiteit in training, opleiding en bediening noodzakelijk is.”