Risicoanalyse verkeersveiligheid in kant-en-klaar stappenplan

dinsdag 15 augustus 2023

foto: Shutterstock

Antea Group ondersteunt gemeenten bij het opstellen van een risicoanalyse. “Vooral kleine gemeenten hebben niet de capaciteit en de tijd om zelf gedegen aan de slag te gaan met het opstellen van een verkeersveiligheids-risicoanalyse”, vertelt Jenno Kootstra van Antea Group. “Daar ondersteunen wij bij.” 

Antea Group biedt een soort ‘risicoanalyse-light’. Dat levert een stappenplan op, op basis van open data, kenmerken van de gemeenten en input van de betrokken ambtenaren. “Dan zie je veel herkenning bij de ambtenaren, ‘dat zijn de wegen waar we op moeten letten’, maar ook verrassende uitkomsten, zoals wegen waar de fietsvoorzieningen niet op orde zijn of zandpaden waar relatief hard gereden wordt.” 

Veel verkeerskundigen bij gemeenten weten heel goed wat er speelt in hun gemeente, maar het ontbreekt aan capaciteit en tijd om gefocust hun werk te kunnen doen, stelt Kootstra. “Daarom leveren wij een kant-en-klaar-product aan om in gesprek te gaan over de risico’s.” 

De ondersteuning bestaat uit een dag waarin de risicoanalyse wordt opgesteld. Die ondersteuning biedt Antea Group namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. MobiliteitsPlatform schreef hier al eerder over: ‘middels de, door Antea Group ontwikkelde, risicoanalyse light zijn we in staat om in één dag ondersteuning een gemeente gesteld te doen staan voor de benodigde inzichten in de verkeersveiligheidsrisico’s.’ 

Verkeersveiligheid verdient aandacht 

Gevraagd naar zijn gedachten over de treurige constatering dat het aantal ongevallen toe is genomen, stelt Kootstra dat er ook een gebrek aan focus is. “Verkeersveiligheid doe je niet ‘even er bij’, dat zeggen gemeenteambtenaren zelf ook. Iedereen wil dat het aantal verkeersongevallen afneemt, de verkeerskundige in de gemeente voorop, die zet zich daar ook echt voor in. Maar, als je kijkt naar de dagelijkse werkzaamheden, dan zit de dag snel vol. Van alles wordt bij de ambtenaar neergelegd, terwijl de capaciteit en de tijd gewoon beperkt is. Dan doe je veiligheid dus wel snel er een beetje bij, het staat op de takenlijst naast parkeren, laadpalen, noem maar op. Maar dat is niet voldoende voor de verkeersveiligheid. Geen enkele ambtenaar wil onveilige wegen, maar door de waan van de dag wordt verkeersveiligheid ‘er bij’ gedaan.” 

De bijeenkomsten helpen wel echt, vertelt Kootstra. “Op zo’n dag verdiepen de ambtenaren zich in de samenstelling van het verkeer, in hun doelgroepen, in datgene dat aandacht nodig heeft. Aan het einde van de dag is het momentum goed, zie je dat ambtenaren weer grip krijgen. Daar doen we het voor.”