Veiligheid als uitgangspunt

dinsdag 8 augustus 2023

foto: Vialis

Bij Vialis staat veiligheid voorop, voor weggebruikers én medewerkers van het bedrijf. “Het eerste dat we ons tegenwoordig afvragen bij een nieuw product, project of dienst”, vertelt Willem Hartman van Vialis, “is hoe dit kan bijdragen aan hogere veiligheid op straat.” 

Een voorbeeld waar Vialis trots op is, is LaneVision, waarbij paaltjes in de berm door middel van laserlijnen het wegverloop verlichten, zelfs in bochten. “LaneVision, ontwikkeld samen met met Epeon, geeft in het donker het verloop van de weg aan. Dat scheelt aanleg van openbare verlichting kostbare kabels”, aldus Hartman. Het gaat ook lichtvervuiling tegen. “Ik realiseerde me dat niet zo, lichtvervuiling verstoort echt de flora en fauna. De kleine insectjes zijn voedsel voor vleermuizen en vogels, het is een keten. We moeten lichtvervuiling beperken.” 

Veiligheid voor weggebruikers – en eigen mensen 

LaneVision verhoogt de verkeersveiligheid, op fietspaden en langs provinciale wegen. De focus op verkeersveiligheid – door heel Vialis – laat een cultuuromslag zien bij Vialis, klanten en partners. “Vroeger was doorstroming de belangrijkste factor. Een verkeerslicht moest veilig werken, de basisbehoefte was doorstroming. Bij wegbeheerders en leveranciers lag de aandacht op efficiëntie en het beperken van voertuigverliesuren. Langzaam is verkeersveiligheid daarbij gekomen. Iedereen is met veiligheid bezig, van beleidsmensen tot de mensen op straat. Bij een nieuwe verkeersregelautomaat is de betrouwbaarheid bijvoorbeeld uit veiligheidsoogpunt belangrijk. Een betrouwbare automaat voorkomt onveilige situaties, als in de ochtendspits de verkeerslichten oranje gaan knipperen levert dat risico’s op”, aldus Hartman. “Betrouwbare hardware maakt de kans dat een monteur met het kruispunt aan de slag moet kleiner, wat het risico op onveilige situaties voor onze medewerkers en weggebruikers verlaagt.” 

Betrouwbaar en voorspelbaar 

Nog een voorbeeld is Flex, de slimme iVRI-regeling. “Collega Martijn de Leeuw is met zijn team continu bezig om te zorgen dat regelingen efficiënt zijn, maar ook logisch, zodat mensen snappen wat er precies gebeurt. Voorspelbare regelingen verhogen de kans dat mensen zich er aan houden. Als de VRI-regeling op een kruispunt raar overkomt, dan is de kans groter dat mensen door rood rijden. Ook andere slimmigheden verhogen de veiligheid, bijvoorbeeld fietsers die eerder groen krijgen bij regen.” 

Impact en verantwoordelijkheid 

“Er ligt zeker ook verantwoordelijkheid bij Vialis”, stelt Hartman, “voor omstanders en alle weggebruikers. Alles wat we doen heeft invloed op het verkeer en de veiligheid. De eerste vraag die we altijd stellen: 'Hoe draagt dit bij aan het verhogen van de veiligheid.' Dat is een ommezwaai van de focus op vragen als ‘wat levert dit op en kan het besparen’ of ‘hoe verhoogt dit de doorstroming’, een cultuuromslag die ook past bij het Vialis van nu. “Veiligheid is echt in onze mindset verankerd.” 

Verkeersveiligheidsindicator 

Een dienst die naadloos aansluit op het Vialis-brede streven naar het verhogen van de verkeersveiligheid is de Veiligheidsindicator. Vialis heeft, samen met Walraad Verkeersadvies, een verkeersveiligheidsindicator ontwikkeld. De indicator werkt door middel van een datagedreven benadering. Dit maakt het mogelijk om de verkeersveiligheid en het ongevalsrisico per kwartier te monitoren, op een risicogestuurde manier. Daardoor kunnen gericht handhaving, aanpassingen aan de regeling of aan het kruispunt ingezet worden en vervolgens het effect en de invloed van externe factoren snel en efficiënt geëvalueerd worden op basis van objectieve data. De indicator kan dynamisch worden ingezet.  

“De verkeersveiligheidsindicator biedt inzicht in risico’s op kruispunten nog voordat er ongevallen gebeuren”, vertelt Hartman. “Zo kunnen we inschatten waar en op welk soort ongevallen het grootste risico is en daar kan eventueel op geacteerd worden. Grappig was wel om te zien dat het ongevalsrisico tijdens corona ook volgens de indicator afnam, omdat er minder verkeer was. Maar ook een goed voorbeeld zijn twee kruispunten in ‘s-Hertogenbosch, met een soortgelijke topologie (fysieke indeling). Toch bleek op het ene kruispunt een hoger risico dan op het andere te bestaan. De oorzaak was eigenlijk simpel, op het ene kruispunt hing een handhavingscamera en op het andere kruispunt niet.” 

Lees hier meer over de iVRI-regeling Flex van Vialis.