Groene golf 2.0 in Rijswijk

woensdag 26 januari 2022

De gemeente Rijswijk wil het wegennet zo efficiënt mogelijk benutten en gelijktijdig het milieu zo min mogelijk belasten. Op de Prinses Beatrixlaan, een van de belangrijkste verkeersaders tussen de A4 en Den Haag, wordt Flowtack technologie ingezet om de doorstroming te verbeteren.

De verkeerssituatie op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk is erg complex. Op een relatief klein weggedeelte komen verschillende vormen van mobiliteit samen. Er zijn in- en uitritten van parkeergarages, de weg wordt doorkruist met doorgaande fietsroutes en ook de tram loopt door delen van de route. De bestaande traditionele verkeerregelinstallaties worden in de huidige situatie al tot het uiterste getest. Om doorstroming op de Prinses Beatrixlaan ook in de toekomst te kunnen garanderen heeft de gemeente Rijswijk gekozen voor Flowtack.

Flowtack

In 2017 viel RoyalHaskoning al in de prijzen met de ontwikkeling van de Flowtack techniek. Flowtack is een slim digitaal verkeersmanagementsysteem waarmee met behulp van iVRI’s de vraag en aanbod van verkeer realtime op elkaar afgestemd kan worden. De realtime afstemming van vraag en aanbod kan resulteren in een dynamische groene golf die niet cyclusafhankelijk is.

Het Flowtack-systeem geeft wegbeheerders een knop om aan te draaien. Op basis van beleidskeuzes kan de wegbeheerder verkeersstromen beïnvloeden.

Resultaten

De eerste meetresultaten op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk wijzen uit dat Flowtack technologie de oversteekkwaliteit voor fietsers en voetgangers aanzienlijk verbeterd. Ook andere verkeersvormen staan minder vaak stil voor een rood verkeerslicht. Doordat voertuigen minder vaak stoppen en optrekken zal de uitstoot van uitlaatgassen naar alle verwachtingen afnemen.

Bron: RoyalHaskoning