Innovatie en vernieuwing in digitale kentekenhandhaving

dinsdag 31 januari 2023

“Innovatie en vernieuwing in technologie en software zijn de rode draad in mijn carrière”, vertelt Yorick Rohof, managing director bij Brickyard. “Ik kwam al vroeg in aanraking met kentekenherkenning bij een organisatie waar we ANPR inbouwden in voertuigen die tot politieauto’s werden omgebouwd. Hierna heb ik deze kennis en ervaring in kunnen zetten voor de handhaafdivisie van Taxameter Centrale (TMC). Inmiddels heeft Brickyard de handhaafdivisie van TMC verder uitgebouwd. Zowel TMC als Brickyard zijn onderdeel van het familiebedrijf Waysis. Gezamenlijk hebben we met deze bedrijven aan de wieg gestaan van het inzetten van deze techniek voor handhaving in Nederland.” 

 

“Om effectief te kunnen inspelen op de ontwikkeling van digitale kentekenhandhaving, is het belangrijk om niet alleen naar vandaag of morgen te kijken, maar ook een aantal jaar vooruit te kijken. Wat wil de markt, wat zijn de ontwikkelingen, welke eisen stelt de overheid?”, vertelt Rohof gevraagd naar de strategie van Brickyard. “We zien dat het digitaliseren van de markt exponentieel toeneemt.“ 

“Het digitaliseren van de markt betekent overigens niet dat het aanbieden van onze oplossingen eenvoudiger is geworden. We zijn namelijk onderdeel van een grotere keten geworden. "Onlangs las ik een online artikel via MobiliteitsPlatform waarin men stelde dat je beter een horizontale architectuur zou kunnen toepassen dan een verticale architectuur. De stelling dat je je kunt beperken tot enkel het plaatsen van kentekencamera’s deel ik niet. Om tot een efficiënte handhaafoplossing te komen, zijn de kentekencamera’s en de bijbehorende handhaafsoftware volledig op elkaar afgestemd. In de komende jaren verwacht ik juist vraag naar specialistische platformen die unieke, hoogwaardige producten leveren.” 

LoKeT 

“Via digitale kentekenhandhaving weten wij van een voertuig, de Locatie, het Kenteken, de datum en de Tijd. In het kort noemen wij dit bij Brickyard: LoKeT. LoKeT is het kapstokje waar wij alles aan kunnen ophangen. Handhaven voor wat betreft een specifiek voertuig, kan met behulp van LoKeT. Handhaving-gerelateerde vragen over een voertuig lijken eenvoudig te beantwoorden. Heeft een voertuig voor een bepaalde plek, op een bepaalde tijd, wel of geen rechten. De complexiteit ontstaat omdat wij hierin slechts een onderdeel zijn van een hele keten. Andere onderdelen in dit proces zijn de handhaafstrategie, de rechtenbevragingen, de verzamelde informatie uit de kentekencamera (waaronder beeldmateriaal) en overige informatiebronnen zoals RDW en RvO. De uitdaging is om de hiervoor genoemde informatie samen te brengen in een gebruiksvriendelijk overzicht, waardoor een handhaver in een oogopslag eenduidig zijn besluit kan nemen.” 

Symbiose tussen onze software en sensoren 

“De samenwerking tussen onze software en sensoren zoals kentekencamera’s op straat is noodzakelijk om tot een goede handhaafoplossing te komen. Hieruit ontstaat synergie. Zonder deze samenwerking werkt digitale kentekenhandhaving niet. Om het maximale uit een sensor te halen, moeten we rekening kunnen houden met mogelijkheden en onmogelijkheden van een sensor. Dit houdt in dat bepaalde informatie die niet van een sensor kan komen, verrijkt moet worden in de handhaafsoftware of juist andersom. Het alternatief is dat de kennis en verantwoordelijkheden hiervan verdeeld wordt onder twee partijen, sensor vs. handhaafsoftware en dit heeft nadelige gevolgen. Wanneer deze onderdelen os van elkaar worden uitgevraagd, moet opdrachtgever beide uitvragen tot in de detail opstellen en op elkaar zien af te stemmen. De kans op het verlies van synergie bij verschillende niet-samenwerkende partijen is hierdoor groot.” 

Controle over de keten  

“Binnen deze wereld moet je samenwerken met een heleboel partijen. Je bent zoals eerder gezegd, onderdeel van een keten. Als er in deze keten iets fout gaat, heeft dit impact op alle stakeholders in het proces. Brickyard heeft alle kennis in huis om vroegtijdig vast te stellen of er ergens in de handhaafketen iets niet goed loopt. Hierdoor kunnen we adequaat handelen om het probleem te adresseren. Onze organisatie bestaat uit experts zoals Consultants, Projectmanagers, Customer Support en een Customer Success Manager om gemeenten maximaal te kunnen ontzorgen.” 

Flexibel blijven bij veranderende regelgeving 

“Onze software is zeer flexibel. Als er door nieuwe regelgeving of door ander beleid, handhavingsregels moeten worden aangepast, dan kunnen we de gewijzigde handhavingsregels naadloos integreren in onze software. Als een sensor eenmaal is geïmplementeerd en onze software draait, dan is het bestaande handhavingssysteem aangepast aan de wensen en eisen van dat moment. Onze software is veelzijdig Je hebt niet voor elk nieuw beleid nieuwe sensoren nodig. Zo is er maar één sensor nodig om op verschillende feiten te handhaven.  Hiernaast zijn wij ook in staat om verschillende soorten sensoren in te zetten om een efficiënt handhaafsysteem te creëren. Denk hierbij aan een Smartphone, een kentekencamera en een scanauto die allen naast elkaar ingezet kunnen worden in één milieuzone.” 

Door de vereenvoudiging die digitale kentekenhandhaving gemeenten biedt, ontstaat er ruimte op andere terreinen. Een BOA kan zich zo weer richten op zijn kern taken. Brickyard is een trotse, kwalitatieve en betrouwbare kennispartner voor het handhaven van LoKeT georiënteerde overtredingen. 

Dit artikel verscheen in Trends 2023, meegezonden met de printeditie van MobiliteitsPlatform nr. 4. Meer lezen van Trends 2023? Ga naar onze digitale bibliotheek.