Innovatiemiddag infrasector resulteert in twee concepten tegen aanrijdgevaar

vrijdag 29 maart 2024

Foto: Shutterstock

Tijdens de Innovatiemiddag mochten acht initiatiefnemers hun idee of oplossing pitchen voor de jury. Uiteindelijk zijn twee concepten uitgekozen: een oplossing van Brigade en een van Rietveld. Heijmans, Dura Vermeer en Millenaar & Van Schaik Transport gaan aan de slag met het verder uitwerken en testen van deze concepten.

Initiatief innovatiemiddag

Heijmans, Dura Vermeer en Millenaar & Van Schaik Transport riepen de infrasector op om vernieuwende ideeën te pitchen ter voorkoming van aanrijdgevaar op de bouwplaats. Het doel: nieuwe oplossingen vinden om aanrijdgevaar te voorkomen en de sector veiliger te maken. Vernieuwende ideeën werden beschouwd als ideeën waarbij bijvoorbeeld geavanceerde sensortechnologieën, AI-gestuurde systemen of baanbrekende software werd gebruikt. Met technische middelen moest op autonome wijze detectie en ingrijpen mogelijk worden gemaakt wanneer er een gevaarlijke situatie ontstond en de chauffeur niet ingreep. 

In totaal werden 33 ideeën ingediend bij de organisatie; acht daarvan mochten daadwerkelijk hun idee pitchen voor de jury. De jury was het unaniem eens over het verder uitwerken van de twee concepten. “De oplossingen van Rietveld en Brigade zijn het meest passend bij de casus die wij voor ogen hebben, namelijk een technisch middel die op autonome wijze handelt. Beiden zijn onderdeel van het voertuig waar sommige oplossingen vooral gaan over de omgeving of het menselijk handelen. Het is naast alle maatregelen die er al zijn juist nodig in onze ogen om technische middelen toe te voegen,” licht Dirkjan Van Schaik, directeur van Millenaar & Van Schaik Transport toe.

Twee concepten doorontwikkelen

De drie initiatiefnemers gaan met de twee uitgekozen oplossingen aan de slag en passen het direct toe op hun materieel. De overige kandidaten worden op de hoogte gehouden van de voortgang. De oplossing van Brigade is het AI Backeye360® HD-systeem met AI-camera's met persoonsherkenning. Het concept van Rietveld is een combinatieoplossing dat bestaat uit EasyView en EasyDetect. Het bevat een 360° 3D-camerasysteem met radardetectie en AI-camera.

Maatregelen en beleid

Eén van de Top 5-risico’s in de infrasector is aanrijdgevaar tussen medewerkers en groot rijdend materieel op bouwplaatsen. In 2019 zijn al maatregelen genomen door een beleid voor reductieaanrijdgevaar op te stellen. Hierin staat dat mens en materieel gescheiden moet worden en achteruitrijden moet worden voorkomen. Verder moet er voldoende verlichting aanwezig zijn en draagt iedereen op de bouwplaats zichtbaarheidskleding.