Innovatieve aanbesteding voor A348 Arnhem-Dieren

maandag 18 mei 2020

De provincie Gelderland heeft het wegonderhoud van de A348 Arnhem-Dieren op innovatie wijze aanbesteed. Hierin staan de doelen centraal voordat maatregelen zijn bedacht en krijgt opdrachtnemer Boskalis de ruimte om innovaties toe te passen. Dit moet leiden tot CO2-reductie en grondstofhergebruik en een grotere bereikbaarheid.

Daarbij kijkt de aannemer niet alleen naar de onderhoudswerkzaamheden, maar ook naar het weggebruik, zoals het verlagen van de rolweerstand van de autogebruiker. Daarbij worden onder andere het weggebruik en de uitstoot van fijnstof en stikstof gemeten.

Doelen

De provincie heeft het doel om de A348 te onderhouden met zo min mogelijk CO2, zo veel mogelijk circulariteit en duurzaamheid en in goed partnerschap met alle betrokkenen. Boskalis won de aanbesteding: hun visie, plan van aanpak en expertise sloten het beste aan bij de uitdaging rondom het A348 onderhoud.

Aanpak

Het voorstel van Boskalis bevatte een uitgebreide aanpak voor het betrekken van stakeholders uit de omgeving en de toepassing van een innovatief asfaltmengsel, dat grondstoffen en CO2-uitstoot bespaart. Boskalis werkt nu met Gelderland de oplossingen en afspraken verder uit in een definitief ontwerp, in nauw overleg met externe stakeholders.

Aan het einde van de ontwerpfase legt de provincie met Boskalis de gemaakte inzichten, afspraken, ontwerpen en meetbare prestaties vast. Volgens planning vinden de eerste wegwerkzaamheden deze zomer plaats.

CO-2 neutraal wegenonderhoud

De provincie brengt bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals de klimaatdoelen. Met deze nieuwe vorm van aanbesteden wil de provincie ervaring opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie.

Deze weg is gekozen gezien de grote omvang van de werkzaamheden, de verschillende onderdelen, zoals asfalt, kunstwerken, bruggen, geleiderails, en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet.

Een CO2-neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze nieuwe manier van aanbesteden biedt Gelderland nieuwe oplossingen en maatregelen een kans.  Daarmee wil de provincie bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen. Provinciale Staten hebben hiervoor budget gereserveerd.

Lees verder

Interactieve kaartviewer schetst de optimale zero-emissiezone

4 mrt om 10:21 uur
Een slimme innovatie op het juiste moment: een interactieve weergave die helpt bij het bepalen van een in 2025…
Lees verder »

Scanmenu maakt betrouwbaar parkeeronderzoek bereikbaar

28 jan om 09:36 uur
Scanmenu maakt het mogelijk voor advies- en onderzoeksbureaus om accuraat en flexibel parkeeronderzoek uit te…
Lees verder »

Eerste waterstoftrein wint European Railway Award 2021

27 jan om 13:16 uur
De Coradia iLint, 's werelds eerste trein die volledig op waterstof rijdt, heeft de European Railway Award…
Lees verder »

Deelnemers 'Auto van de Straat' krijgen zes maanden een elektrische deelauto

19 jan om 09:43 uur
De bewoners van de Hindestraat in Nijmegen, de Groenendaalseweg in Renkum en de Mosterdhof in Westervoort krijgen…
Lees verder »

‘Probleemwegdekken’ succesvol behandelen

5 jan om 13:34 uur
Decennialang worden hoogovenslakken gebruikt als fundament bij de aanleg van wegen. De slakken zijn een…
Lees verder »

Veilige oplossingen voor elk oversteekpunt

5 jan om 08:55 uur
De installaties van Traffic-Care staan bekend als betrouwbaar en degelijk. Zo ook in Lemiers, waar het bedrijf…
Lees verder »

Nieuwe Cruquiusbrug: gestandaardiseerde onderdelen en energieneutraal

11 dec 2020
De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Heemstede en gemeente…
Lees verder »

Proef met zelfsturende boot in Amsterdam

24 nov 2020
In Amsterdam wordt een zelfsturende boot getest, die goederen en personen kan vervoeren, afval kan ophalen en die…
Lees verder »