Innovatieve aanbesteding voor A348 Arnhem-Dieren

maandag 18 mei 2020

De provincie Gelderland heeft het wegonderhoud van de A348 Arnhem-Dieren op innovatie wijze aanbesteed. Hierin staan de doelen centraal voordat maatregelen zijn bedacht en krijgt opdrachtnemer Boskalis de ruimte om innovaties toe te passen. Dit moet leiden tot CO2-reductie en grondstofhergebruik en een grotere bereikbaarheid.

Daarbij kijkt de aannemer niet alleen naar de onderhoudswerkzaamheden, maar ook naar het weggebruik, zoals het verlagen van de rolweerstand van de autogebruiker. Daarbij worden onder andere het weggebruik en de uitstoot van fijnstof en stikstof gemeten.

Doelen

De provincie heeft het doel om de A348 te onderhouden met zo min mogelijk CO2, zo veel mogelijk circulariteit en duurzaamheid en in goed partnerschap met alle betrokkenen. Boskalis won de aanbesteding: hun visie, plan van aanpak en expertise sloten het beste aan bij de uitdaging rondom het A348 onderhoud.

Aanpak

Het voorstel van Boskalis bevatte een uitgebreide aanpak voor het betrekken van stakeholders uit de omgeving en de toepassing van een innovatief asfaltmengsel, dat grondstoffen en CO2-uitstoot bespaart. Boskalis werkt nu met Gelderland de oplossingen en afspraken verder uit in een definitief ontwerp, in nauw overleg met externe stakeholders.

Aan het einde van de ontwerpfase legt de provincie met Boskalis de gemaakte inzichten, afspraken, ontwerpen en meetbare prestaties vast. Volgens planning vinden de eerste wegwerkzaamheden deze zomer plaats.

CO-2 neutraal wegenonderhoud

De provincie brengt bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals de klimaatdoelen. Met deze nieuwe vorm van aanbesteden wil de provincie ervaring opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie.

Deze weg is gekozen gezien de grote omvang van de werkzaamheden, de verschillende onderdelen, zoals asfalt, kunstwerken, bruggen, geleiderails, en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet.

Een CO2-neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze nieuwe manier van aanbesteden biedt Gelderland nieuwe oplossingen en maatregelen een kans.  Daarmee wil de provincie bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen. Provinciale Staten hebben hiervoor budget gereserveerd.

Lees verder

Green Team Twente promoot de toekomst van waterstof

14 jul om 10:00 uur
Het Green Team Twente van de Universiteit Twente promoot al bijna tien jaar de toekomst van waterstof als serieus…
Lees verder »

Pilot: Almere, provincie Flevoland en Vialis meten en 'regelen' omgevingsklimaat

8 jul om 13:31 uur
De gemeente Almere, provincie Flevoland en Vialis zijn gezamenlijk een pilot gestart in Almere om het verkeer te…
Lees verder »

“We moeten klaar zijn voor de toekomst”

3 jul om 08:54 uur
Lennart Persson is ‘Kontorschef’ bij Trivector in Göteborg. Trivector heeft in samenwerking met onder meer de stad…
Lees verder »

BAM gebruikt HVO voor het asfaltmaterieel

2 jul om 16:15 uur
Bouwbedrijf BAM Infra gaat Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) gebruiken voor het asfaltmaterieel. Met deze brandstof…
Lees verder »

ITS en Fiets: Corona-proof fietsen

1 jul om 12:30 uur
Door de Corona-crisis hebben we overal in Nederland te maken met de 1,5-meter samenleving. Nu per 1 juni steeds…
Lees verder »

51e Gebruikersdag: Coronamaatregelen veroorzaken nieuwe verkeersregeldilemma’s

29 jun om 16:32 uur
“We moeten meer weten over fiets- en voetgangers en ov-bezettingsgraden”
Lees verder »

Veilig voor fietsers en voetgangers

29 jun om 16:07 uur
Traffic-Care is vooral bekend van de Zebra-Safe fiets-/voetgangers-oversteekplaatsen. Er worden verschillende…
Lees verder »

Een integrale aanpak van crowdmanagement

23 jun om 09:50 uur
De huidige coronacrisis heeft een wezenlijke impact op onze samenleving. Ook op onze mobiliteit: het inrichten van…
Lees verder »