Innovatieve aanbesteding voor A348 Arnhem-Dieren

maandag 18 mei 2020

De provincie Gelderland heeft het wegonderhoud van de A348 Arnhem-Dieren op innovatie wijze aanbesteed. Hierin staan de doelen centraal voordat maatregelen zijn bedacht en krijgt opdrachtnemer Boskalis de ruimte om innovaties toe te passen. Dit moet leiden tot CO2-reductie en grondstofhergebruik en een grotere bereikbaarheid.

Daarbij kijkt de aannemer niet alleen naar de onderhoudswerkzaamheden, maar ook naar het weggebruik, zoals het verlagen van de rolweerstand van de autogebruiker. Daarbij worden onder andere het weggebruik en de uitstoot van fijnstof en stikstof gemeten.

Doelen

De provincie heeft het doel om de A348 te onderhouden met zo min mogelijk CO2, zo veel mogelijk circulariteit en duurzaamheid en in goed partnerschap met alle betrokkenen. Boskalis won de aanbesteding: hun visie, plan van aanpak en expertise sloten het beste aan bij de uitdaging rondom het A348 onderhoud.

Aanpak

Het voorstel van Boskalis bevatte een uitgebreide aanpak voor het betrekken van stakeholders uit de omgeving en de toepassing van een innovatief asfaltmengsel, dat grondstoffen en CO2-uitstoot bespaart. Boskalis werkt nu met Gelderland de oplossingen en afspraken verder uit in een definitief ontwerp, in nauw overleg met externe stakeholders.

Aan het einde van de ontwerpfase legt de provincie met Boskalis de gemaakte inzichten, afspraken, ontwerpen en meetbare prestaties vast. Volgens planning vinden de eerste wegwerkzaamheden deze zomer plaats.

CO-2 neutraal wegenonderhoud

De provincie brengt bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals de klimaatdoelen. Met deze nieuwe vorm van aanbesteden wil de provincie ervaring opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie.

Deze weg is gekozen gezien de grote omvang van de werkzaamheden, de verschillende onderdelen, zoals asfalt, kunstwerken, bruggen, geleiderails, en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet.

Een CO2-neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze nieuwe manier van aanbesteden biedt Gelderland nieuwe oplossingen en maatregelen een kans.  Daarmee wil de provincie bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen. Provinciale Staten hebben hiervoor budget gereserveerd.

Lees verder

Lancering 50-tons elektrische vrachtwagen

11 mei om 11:50 uur
De eerste volledig elektrische 50-tons elektrische trekker-oplegger-combinatie is in gebruik genomen. Dit is de…
Lees verder »

Ontdek de CycloMedia LiDAR Puntenwolk

5 mei om 13:29 uur
CycloMedia is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door middel van 360°-…
Lees verder »

IenW kan mobiliteitsstartups beter ondersteunen

3 mei om 13:26 uur
Het ministerie van IenW kan relevante mobiliteitsstartups het beste ondersteunen vanuit een rol als facilitator,…
Lees verder »

Den Bosch gecontroleerd uit de lockdown met crowd management dashboard

28 apr om 11:29 uur
De gemeente ’s-Hertogenbosch zet een nieuwe tool in om de toenemende bezoekersstromen als gevolg van de…
Lees verder »

Laadinfra op basis van gedrag gebruikers

21 apr om 09:36 uur
Nu elektrisch rijden steeds mee ropkomt, verschijnen er ook steeds meer laadpalen in het straatbeeld. Niet nodig,…
Lees verder »

Fiets en ITS: de snuffelfiets

20 apr om 09:30 uur
Mobiliteit, leefkwaliteit en citizen science, in de snuffelfiets komt het allemaal samen. Bijna twee jaar na de…
Lees verder »

Integraal prestatiecontract: Gezamenlijk belang voorop

7 apr om 10:07 uur
Vialis werkt samen met Provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Houten en gemeente Woerden aan het continu…
Lees verder »

Gelderland investeert in waterstof

6 apr om 10:23 uur
Het Gelderse Green Planet krijgt 840.000 euro subsidie van de provincie Gelderland voor het verleasen van honderd…
Lees verder »