Innovatieve aanbesteding voor A348 Arnhem-Dieren

maandag 18 mei 2020

De provincie Gelderland heeft het wegonderhoud van de A348 Arnhem-Dieren op innovatie wijze aanbesteed. Hierin staan de doelen centraal voordat maatregelen zijn bedacht en krijgt opdrachtnemer Boskalis de ruimte om innovaties toe te passen. Dit moet leiden tot CO2-reductie en grondstofhergebruik en een grotere bereikbaarheid.

Daarbij kijkt de aannemer niet alleen naar de onderhoudswerkzaamheden, maar ook naar het weggebruik, zoals het verlagen van de rolweerstand van de autogebruiker. Daarbij worden onder andere het weggebruik en de uitstoot van fijnstof en stikstof gemeten.

Doelen

De provincie heeft het doel om de A348 te onderhouden met zo min mogelijk CO2, zo veel mogelijk circulariteit en duurzaamheid en in goed partnerschap met alle betrokkenen. Boskalis won de aanbesteding: hun visie, plan van aanpak en expertise sloten het beste aan bij de uitdaging rondom het A348 onderhoud.

Aanpak

Het voorstel van Boskalis bevatte een uitgebreide aanpak voor het betrekken van stakeholders uit de omgeving en de toepassing van een innovatief asfaltmengsel, dat grondstoffen en CO2-uitstoot bespaart. Boskalis werkt nu met Gelderland de oplossingen en afspraken verder uit in een definitief ontwerp, in nauw overleg met externe stakeholders.

Aan het einde van de ontwerpfase legt de provincie met Boskalis de gemaakte inzichten, afspraken, ontwerpen en meetbare prestaties vast. Volgens planning vinden de eerste wegwerkzaamheden deze zomer plaats.

CO-2 neutraal wegenonderhoud

De provincie brengt bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals de klimaatdoelen. Met deze nieuwe vorm van aanbesteden wil de provincie ervaring opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie.

Deze weg is gekozen gezien de grote omvang van de werkzaamheden, de verschillende onderdelen, zoals asfalt, kunstwerken, bruggen, geleiderails, en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet.

Een CO2-neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze nieuwe manier van aanbesteden biedt Gelderland nieuwe oplossingen en maatregelen een kans.  Daarmee wil de provincie bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen. Provinciale Staten hebben hiervoor budget gereserveerd.

Lees verder

Ontdek de trends in smart mobility

20 mei om 13:47 uur
CCV presenteert het rapport 'Smart Mobility, 15 trends door 11 experts'. In het rapport komen 11…
Lees verder »

Wat mobiliteitstrends betekenen voor betaalwijzen

12 mei om 10:22 uur
Tijdens het verzamelen van deskundige inzichten voor ons komende rapport over mobiliteitstrends, werden een aantal…
Lees verder »

Drie provincies werken aan energieopwekkend wegdek

4 mei om 12:27 uur
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant slaan de handen ineen bij de ontwikkeling van…
Lees verder »

ECT deelt containerdata via veilige datadienst

1 mei om 15:55 uur
De containerterminal-operator Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) is toegetreden tot datadienst iSHARE, een…
Lees verder »

Vrachtwagen op waterstof-brandstofcel met mobiel tankstation

14 apr om 11:31 uurtimer5 min
H2-Share's eerste vrachtwagen op waterstof rijdt nu in Nederland. De vrachtwagen is gebouwd door VDL. Uniek aan de…
Lees verder »

Heel Brabant online

6 apr om 14:37 uurtimer5 min
Provincie Noord-Brabant nam vier jaar geleden het voortouw voor een provinciebreed verkeersmodel dat de data van…
Lees verder »

Hoe ga je om met de logistieke uitdagingen tijdens de COVID-19 crisis?

6 apr om 11:12 uurtimer5 min
Supermarkten hebben te maken met een toenemende vraag, retailers en restaurants stappen over op bezorgdiensten. De…
Lees verder »

De fietskluis kan een rol van betekenis spelen in het MaaS-concept

3 apr om 10:40 uurtimer5 min
Armada Mobility levert de TopSafe fietskluis aan verschillende opdrachtgevers. Oscar Gathier, salesmanager bij…
Lees verder »