‘Kies voor de veiligste route’

woensdag 2 februari 2022

Tijdens een pilot die afgelopen zomer plaatsvond kregen honderdduizend automobilisten die gebruik maken van navigatieservices TripService, TomTom en Flitsmeister een melding op hun navigatiescherm. Op deze wijze kon Veilig Verkeer Nederland op een hele effectieve manier hun welbekende boodschap: “de scholen zijn weer begonnen” bij een groot publiek laten landen.

“Een schoolzone zou zo veel mogelijk autoluw moeten zijn, aldus Rob Stomphorst (woordvoerder VVN) tijdens een webinar van TripSevice over het Schoolzone project. “Automobilisten zouden in hun navigatieapp naast de snelste route ook voor de veiligste route moeten kunnen kiezen.”


Doorontwikkeling van de welbekende campagne

“Iedereen veilig over straat” dat is volgens Rob Stomphorst de missie van Veilig Verkeer Nederland. De focus ligt hierbij veelal op kinderen en ouderen, deze groepen zijn kwetsbaar en moeten wat meer geholpen worden. Volgens Stomphorst is het onwenselijk dat autoroutes door schoolzones lopen, “kinderen moeten zelfstandig op de fiets of lopend naar school kunnen.”

Veilig Verkeer Nederland zet zich al jaren in voor de veilige schoolzones, zo is Veilig Verkeer Nederland initiatiefnemer van de campagne: “De scholen zijn weer begonnen.” Die campagne werd eind jaren tachtig in het leven geroepen met de slagzin “Wij gaan weer naar school.” Door de jaren heen heeft de campagne zich steeds verder doorontwikkeld, de inzet van navigatieapplicaties om de boodschap te verspreiden is de nieuwste ontwikkeling. Volgens Stomphorst is het erg lastig om tot gedragsverandering te komen. “Het is van belang dat mensen na het zien van de campagne-uitingen overgaan tot actie, dat ze een andere route nemen of op een ander tijdstip vertrekken.”

De Pilot

Tijdens de pilot werkte Veilig Verkeer Nederland samen met drie verschillende aanbieders van navigatiediensten. Gebruikers van de navigatieapps TripService, TomTom en Flitsmeister kregen voordat ze wegreden op hun scherm een te zien boodschap “de scholen zijn weer begonnen.” De campagne-uitingen werden uitsluitend getoond op de momenten dat het voertuig stilstond, zo werd de bestuurder niet afgeleid tijdens het rijden. Automobilisten die een schoolzone benaderden werden daarvoor gewaarschuwd. De pilot vond plaats in de eerste twee weken na de zomervakantie, per vakantieregio werden de campagne-uitingen twee weken lang getoond.

Volgens Peter van der Veen, adviseur bij Tripservice, werd de campagneboodschap 275.000 keer weergegeven, daarmee werden 195.000 gebruikers van de navigatieapp met de campagne bereikt.