Leer peuters en kleuters al het verkeer

dinsdag 20 oktober 2020

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel, zeker wanneer het een kwetsbare groep zoals kinderen betreft. Allerlei partijen zetten zich in om daar wat aan te doen. Het verkeersprogramma Leer in het Verkeer integreert alle aspecten van verkeerseducatie in een breed verkeersprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor peuters en kleuters. Dit programma maakt gebruik van de illustraties van Dick Bruna, die voor zowel kinderen als volwassenen heel herkenbaar zijn.

Door Petra Roberti, Tjinco / Leer in het Verkeer

Leer in het Verkeer is thuis, op straat én op school toe te passen. Op school leren kinderen de theorie met het Dick Bruna verkeerseducatiepakket. Met de Dick Bruna verkeerspleinmaterialen kunnen scholen een echte oefenstraat opbouwen. En met toestemming en in opdracht van de gemeente worden ook bijpassende stoeptegels en Dick Bruna verkeersborden in de omgeving van de school geplaatst. De materialen in de openbare ruimte helpen ouders om kinderen de verkeersregels op straat bij te brengen en helpen automobilisten alert te houden langs de schoolroute. Dit alles vergroot het bewustzijn van kinderen en ouders en zorgt voor een duurzaam veilige schoolomgeving.

Verkeersles voor peuters en kleuters

Voor zowel peuters als kleuters is een lespakket ontwikkeld met verkeerseducatiematerialen die aansluiten op deze leeftijdscategorie. Het verkeerspakket geeft groepsleerkrachten en peuterleidsters de mogelijkheid spelenderwijs verkeersregels te oefenen met kinderen uit groep 1 en 2, op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in de voor- en naschoolse opvang. Met voorlees- en doeboekjes, knutselwerkjes, wenborden en liedjes oefenen kinderen op een vrolijke manier de regels in het verkeer. Door de kleurrijke illustraties die kinderen en ouders herkennen van Nijntje, is Leer in het Verkeer een speelse en herkenbare methode om jonge kinderen zowel binnen als buiten te leren over het verkeer. 

Rugtasje om ouders te betrekken

Ouders zijn van groot belang voor de verkeersopvoeding van hun kinderen. Zij geven immers in eerste instantie het goede voorbeeld en kinderen nemen het gedrag van ouders over. Leer in het Verkeer heeft het programma daarom zo ingericht dat ouders actief betrokken worden bij de lesstof die op school behandeld is. Aan iedere leskist kan een verteltasje voor thuis worden toegevoegd. In dit speciale Dick Bruna rugzakje zit een voorleesboekje, een knuffel en een ouderbrief met verkeerstips om thuis te oefenen. Kinderen kunnen het verteltasje met verkeersmaterialen om de beurt mee naar huis nemen.

Oefenen op schoolplein of in gymzaal

Het verkeerslespakket voor in de klas is uit te breiden met een oefenstraat om verkeerssituaties na te bootsen op het schoolplein of binnen de school. Het standaardpakket bestaat uit verplaatsbare hekwerken met Dick Bruna illustraties. Deze hekken zijn gemaakt op kindhoogte, zodat zij zich in een echte straatomgeving wanen.

Oefenen op straat

Aansluitend op de les- en spelmaterialen voor theorieonderwijs zijn er Leer in het Verkeer wegmaterialen, zoals borden en stoeptegels, om in de schoolomgeving te plaatsen. Dankzij de Dick Bruna illustraties leggen de kinderen bij het zien van de borden en tegels sneller verband met de lesstof in de klas. Langs de route van school naar huis kunnen ook ouders met hun kinderen verkeersregels oefenen bij het passeren van de borden en stoeptegels. 

Inrichten van een verkeersveilige schoolomgeving

Het aanleren van de verkeersregels aan kinderen is stap één, maar alleen met goede verkeerseducatie zijn we er helaas nog niet. Automobilisten en andere weggebruikers spelen een belangrijke rol in de verkeersveiligheid van kinderen. Het beste effect bereiken we door een combinatie van educatie en de inrichting van de schoolomgeving met attentieverhogende materialen. Het Leer in het Verkeer straatmeubilair bestaat onder andere uit attentieborden met de toegestane maximumsnelheid en gele attentiezuilen die een schoolzone markeren. Weggebruikers associëren de bekende Dick Bruna illustraties op het wegmeubilair automatisch met kinderen. Dit vergroot het bewustzijn dat men zich in een schoolomgeving begeeft, wat het rijgedrag positief zal beïnvloeden. 

Samenwerking voor verkeersveiligheid

De ervaring leert dat het beste resultaat in verkeersveiligheid wordt behaald met projecten waarbij de samenwerking tussen de verschillende partijen optimaal is. De bijdrage van Leer in het Verkeer bestaat uit het beschikbaar stellen van kennis, ervaring, producten, verkeers- en lesmaterialen. De scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en ook de ouders verzorgen de daadwerkelijke verkeerseducatie aan jonge kinderen. De gemeente stelt budget beschikbaar voor het uitvoeren van de benodigde acties. Het partnerschap tussen al deze partijen is essentieel om de verkeersveiligheid in kinderrijke zones te verbeteren.