Meer grip op verkeersveiligheid fietsers

maandag 24 april 2023
timer 2 min

foto: Mobycon

Op 18 april heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal verkeersdoden in Nederland. Het is verontrustend om te zien dat het aantal verkeersdoden is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, met 737 mensen die vorig jaar zijn omgekomen in het verkeer. Fietsers zijn met name vaak betrokken bij dergelijke ongevallen. Het is belangrijk om te onderzoeken wat hiervan de oorzaak is en, nog belangrijker, hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.

Uit de CBS-gegevens blijkt dat het aantal verkeersdoden is gestegen van 582 in 2021 naar 737 in 2022, wat neerkomt op een toename van bijna 27%. Echter, het is belangrijk om te overwegen in hoeverre we deze cijfers kunnen vergelijken tussen 2021 en 2022, gezien de verschillende coronamaatregelen die van invloed waren op het verkeer. In 2021 waren er grotendeels coronamaatregelen van kracht, wat leidde tot een rustiger verkeer. In 2022 waren deze maatregelen nog enkele maanden van toepassing. Als we echter deze cijfers vergelijken met die van 2019, vóór de pandemie, zien we dat het totale aantal slachtoffers 661 was, wat een stijging van 11,5% betekent ten opzichte van 2022. Het aantal betrokken fietsers is helaas met meer dan 40% gestegen, zowel in 2019 als in 2021.

Uit beide vergelijkingen blijkt duidelijk dat het aantal betrokken fietsers aanzienlijk is toegenomen. Het CBS heeft ook cijfers gepubliceerd over de directe oorzaken van ongevallen in 2021 en 2022, waarbij werd gekeken of het ging om een botsing met een auto/bus/vrachtauto of om een ander soort ongeval. In 2021 was 51% van de betrokken fietsers betrokken bij een botsing met een personenauto, bestelbus, vrachtauto of bus. In 2022 was dit aandeel gestegen naar 58%. Hieruit kunnen we concluderen dat steeds meer fietsers betrokken raken bij botsingen. Het is belangrijk om te vermelden dat deze cijfers alleen betrekking hebben op geregistreerde ongevallen en dat veel ongevallen met licht letsel niet in de statistieken worden opgenomen.

Waarom gaat het vaker mis?

Op dit moment is de exacte oorzaak van deze ontwikkeling nog niet duidelijk. Er kan een verband zijn met de toename van het aantal fietsbewegingen, maar ook de inrichting van de weg en het gedrag van weggebruikers kunnen belangrijke factoren zijn, die momenteel vaak moeilijk waarneembaar zijn. Om meer inzicht te krijgen in deze oorzaken en om een veiligere omgeving te creëren, is het essentieel om verder te kijken dan alleen de statistieken.

Meer inzicht in verkeersveiligheid

Mobycon zet verschillende methoden in om meer inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid. Eén van deze methoden is de conflictanalyse van MicroTraffic. Hierbij worden videobeelden gemaakt van een kruispunt en met speciale software wordt geanalyseerd hoe vaak een (bijna) conflict plaatsvindt. Met deze (bijna) conflicten worden harde cijfers verkregen over verkeersveiligheid. Niet alleen worden de conflicten geanalyseerd, maar ook de gereden snelheden en het gedrag van weggebruikers wordt meegenomen in de analyse. Dit geeft een volledig beeld van de verkeersveiligheid op een specifieke locatie.

Door gebruik te maken van videobeelden kan Mobycon situaties terugkijken en beoordelen of een conflict ontstaan is doordat iemand geen voorrang gaf, afgeleid was of juist wel rekening hield met andere weggebruikers. Daarnaast wordt gekeken naar het ontwerp en de inrichting van de weg om een volledig beeld te krijgen van mogelijke oorzaken van (bijna) conflicten.

Met deze gedetailleerde informatie kan Mobycon suggesties doen voor verbeteringen aan de weg of verkeerssituaties om de verkeersveiligheid te verhogen. Zo kan bijvoorbeeld een fietspad verbreed worden om ruimte te bieden aan meer fietsers of kan er een rotonde aangelegd worden op een drukke kruising om het verkeer veiliger te laten verlopen.