MobiliteitsPlatform weekend-update

vrijdag 31 maart 2023

Blijf op de hoogte met de MobiliteitsPlatform weekend-update! Welke artikelen zijn de afgelopen week het meest gelezen óf zou je echt gelezen moeten hebben?

Digitale gehandicaptenparkeerkaart

-
Foto: Shutterstock

Coöperatie SHPV werkt in opdracht van gemeenten aan een digitale gehandicaptenparkeerkaart om daarmee dienstverlening en handhaving voor gemeenten te optimaliseren. Gebruikers van de Gehandicaptenparkeerkaart willen graag inzicht in de regels die gelden in gemeentes, en een landelijk inzichtelijk, digitaal systeem.

Parkeren in een hub aan de rand van de stad

-
Foto: Sweco

De mobiliteitstransitie richting meer duurzame mobiliteit begint op gang te komen. Zeker in Utrecht, een echte fietsstad. Met een verwachte bevolkingstoename van bijna 100.000 inwoners en een enorme woningbouwopgave van 60.000 extra woningen in 2040 wordt de druk op de ruimte almaar groter. Parkeren heeft een belangrijk aandeel in het beslag op de ruimte. Uiteraard zijn gebouwde parkeeroplossingen mogelijk, maar de hoge kosten daarvan belemmeren vaak de woningontwikkeling. Een oplossing is om auto’s op afstand te parkeren in een mobiliteitshub aan de rand van de stad. 

Op zoek naar de duurzaamste hub

-
Foto: Shutterstock

Heb jij gewerkt aan de ontwikkeling van een bijzondere mobiliteitshub of ben jij betrokken geweest bij de realisatie hiervan? Het CROW en Ministerie van IenW zijn op zoek naar de meest duurzame mobiliteitshub in Nederland.

Laadpunten in heel Europa

Het Europese Parlement en de Europese Raad hebben afspraken gemaakt over een beter dekkend netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Binnen de EU moet straks elke zestig kilometer een openbaar laadpunt beschikbaar zijn.

-
Foto: Shutterstock

Uit onze andere titels

Lees ook 'De staat van het mobiliteitsonderwijs' van Verkeerskunde, met Marcus Popkema.
Lees ook Vier experts over het volle energienet van OV-Magazine.

Zero Emissie Conferentie

-

Heb je je al aangemeld voor de Zero Emissie Conferentie, op 13 april in Arnhem?

 

 

Foto: Shutterstock