Monotch wint Europese aanbesteding voor Nederlands Urban Data Access Platform

woensdag 28 oktober 2020

Monotch heeft de aanbesteding gewonnen om leverancier te worden van een landelijk dekkend C-ITS platform voor data-uitwisseling tussen weggebruikers en wegkantsystemen, zoals iVRI's, slagbomen en sensoren. Het C-ITS platform, genaamd UDAP (Urban Data Access Platform) moet een bijdrage leveren aan verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid in. Monotch wordt naast de levering van het softwareplatform, ook verantwoordelijk voor het toezien op de kwaliteit, security en privacy van de data-uitwisseling. 

Landelijk data-platform

Eind september tekende Monotch met het ministerie van IenW een 4 tot 8 jaar durend exclusief contract voor de dienstverlening. Alle iVRI’s in Nederland gaan gebruikmaken van het nieuwe platform, dat vanaf 1 januari 2021 volledig operationeel zal zijn. UDAP ontvangt data van allerlei objecten (ongeacht welke leverancier) en levert dit geautomatiseerd door, maar ontvangt omgekeerd ook (geanonimiseerde) de verplaatsings- en voertuig-gerelateerde data van weggebruikers. UDAP maakt gebruik van TLEX dat eerder al ingezet werd in het Innovatiepartnership Talking Traffic. De data-verzameling en -uitwisseling via UDAP is van belangrijke toegevoegde waarde voor zowel weggebruikers als overheden maar ook voor kennis- en onderzoeksinstellingen. 

iVRI use-cases direct live

Direct vanaf de start in januari 2021 zullen de iVRI use-cases informeren, prioriteren en optimaliseren grote voordelen opleveren voor gemeenten en weggebruikers. Zoals het informeren van weggebruikers (dienst Informeren), waarbij data van iVRI’s kan worden gebruikt om weggebruikers te informeren en adviseren, zoals over tijd-tot-groen en tijd-tot rood en adviessnelheden voor een groene golf. Of het prioriteren van bepaalde weggebruikers (dienst Prioriteren), waarbij nood- en hulpdiensten, vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers prioriteit kunnen krijgen bij verkeerslichten. Maar ook het optimaliseren van verkeersstromen (dienst Optimaliseren) waarbij data van voertuigen gebruikt wordt in de verkeersregeling, zodat over een langere afstand en op grotere delen van het wegennetwerk het verkeer soepel kan doorstromen. 

Verdere opschaling

Het aantal aangesloten iVRI’s wordt de komende jaren landelijk verder opgeschaald. Daarnaast worden op dit moment al andere soorten objecten gekoppeld zoals in het wegdek opgenomen meetsystemen voor bandenspanning, pollers en sensoren. De verwachting is dat binnen enkele jaren vele duizenden objecten verbonden zijn.