Nieuwe SWOV-factsheet: veilige wegbermen

woensdag 22 februari 2023

SWOV presenteert de nieuwe factsheet 'veilige wegbermen'. De factsheet gaat in op feiten en cijfers rondom het veilig inrichten van wegbermen en op methodes om bermongevallen te voorkomen of de gevolgen hiervan te minimaliseren.

Uit de factsheet: jaarlijks eisen bermongevallen zo'n 160 verkeersdoden onder gemotoriseerd verkeer, vooral op 60- en 80-km-wegen. SWOV noemt als mogelijke aanpassingen het toepassen van een voldoende brede vlucht- of redresseerstrook, een zo klein mogelijk niveauverschil tussen de rijbaan en de berm, een draagkrachtige of semi-verharde berm en een voldoende obstakelvrije zone, of obstakels die volledig zijn afgeschermd.

Lees hier de factsheet