Ontmoetingsplekken: broedplaatsen voor burgerinitiatief

woensdag 28 augustus 2019
timer 3 min
Heeft u het leerboek 'Slimme en Gezonde Stad' al in huis? In dit boek komen aspecten rondom het thema slim en gezond wonen én leven aan bod. In dit artikel gaan we in op ontmoetingsplekken in de stad.

Onze samenleving is steeds meer een participatiemaatschappij waarin burgers gewend raken om hun verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontwikkelen. Ontmoetingsplekken in de stad, zoals buurthuizen, sportaccomodaties en stadsparken dragen hier aan bij. De ontmoetingsplekken zijn belangrijke broedplaatsen voor het ontstaan van burgerinitiatieven.

Kansen

Wie mensen ontmoet, is niet meer alleen. Door ontmoetingen ontstaan kansen om met anderen op te trekken en door initiatief te nemen ontstaan kansen voor burgerparticipatie. Sinds 2014 zijn veel taken vanuit de Rijksoverheid verschoven naar de gemeenten. Hiermee is het budget voor veel initiatieven verlaagd, met als uitgangspunt dat burgers zélf kunnen bijdragen aan projecten.

Het netwerk ligt buiten de wijk

De woonsituatie is minder belangrijk geworden voor sociale contacten. Een groot deel van het netwerk van inwoners ligt buiten de eigen wijk. Andersom zijn specifieke groepen juist afhankelijker geworden van hun directe woonomgeving. Denk hierbij aan ouderen met een beperkte mobiliteit inwoners met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg steeds vaker in de wijk wonen.

Onderzoek

In 2008 is onderzocht hoe bewoners de sociale samenhang in hun eigen wijk beleven, met als vraag: “Wat associeert u als bewoner met ‘thuis voelen’ in de eigen buurt en welke gebeurtenissen of veranderingen hebben daar een positieve invloed op gehad?” Uit de gesprekken bleek dat inwoners drempelvrees hebben voor de bindingsaspecten van sociale cohesie. Als inwoners in hun buurt of wijk actief worden, hebben ze vaak de keuze uit meerdere mogelijkheden. De voorkeur gaat dan vaak uit naar activiteiten met een minder verplicht karakter. Ontmoeten is een sociale activiteit waar mensen waarde aan hechten, maar wordt vermeden als aan dat ontmoeten verplichtingen worden verbonden.

Inleving

Burgerinitiatieven kunnen alleen succesvol zijn als professionals van de gemeente en daaraan verbonden bedrijven en organisaties zich in de belevingswereld van burgers verplaatsen. Omdat mensen nu eenmaal verschillen, is er behoefte aan verschillende soorten ontmoetingsplaatsen. Gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen daarin een rol spelen door ruimten beschikbaar te stellen en deze samen met bewoners in te richten

Slimme en Gezonde Stad

Het lesboek is in gedrukte vorm te bestellen (19,95 excl BTW en verzenkosten) of gratis te downloaden.

 

Lees verder

Nieuwe rotonde in Scheveningen maakt havengebied beter bereikbaar

30 mrt om 14:59 uurtimer1 min
In Scheveningen is de rotonde op de kruising Westduinweg-Schokkerweg opgeleverd. De rotonde maakt het havengebied…
Lees verder »

Brabant: vergunningaanvragen woningbouwprojecten weer mogelijk dankzij snelheidsverlaging

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De provincie Brabant neemt, net als andere provincies, vanaf 24 maart weer vergunningaanvragen voor…
Lees verder »

Wandel naar je Werk-dag gaat niet door

19 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De vijfde editie van Wandel naar je Werk-dag, georganiseerd door Wandelnet, gaat op 2 april niet door vanwege het…
Lees verder »

Slimme pakketkluizen in provincie Zuid-Holland

18 mrt om 01:00 uurtimer4 min
Busreizigers op Goeree-Overflakkee en in Nissewaard kunnen voortaan hun postpakketjes af laten leveren en ophalen…
Lees verder »

Autofabrieken op slot

17 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Ook de autofabrikanten voelen de gevolgen van de Corona-maatregelen. Diverse fabrieken én hun toeleveranciers…
Lees verder »

Bouw Uithoornlijn per 2021 van start

12 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Dura Vermeer en Vervoerregio Amsterdam hebben het contract voor de realisatie van de Uithoornlijn getekend.
Lees verder »

'Mobipunt is meer dan een commerciële hub'

9 mrt om 17:42 uurtimer2 min
De Vlaamse overheid investeert 4 miljoen euro in negen nieuwe mobipunten. “Een mobipunt is meer dan een…
Lees verder »

Accountmanager Mobility & Enforcement

4 mrt om 01:00 uurtimer3 min
Heb jij een passie voor commercie op het vlak van technologie en ict dienstverlening? Kan jij de data behoefte van…
Lees verder »