Project: NDW ontwikkelt meldingssysteem Melvin

vrijdag 4 mei 2018
timer 5 min
De in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) verenigde wegbeheerders werken al 10 jaar aan data delen, data uniformeren en data van elkaar gebruiken. Met de lancering van het nieuwe meldingssysteem 'Melvin', komende zomer, wordt daarin een nieuwe stap gezet. “Hiermee kunnen alle wegbeheerders straks makkelijker samenwerken”, vertelt projectleider Els Rijnierse van de NDW.

De NDW kreeg eind 2016 van alle provinciale leden het verzoek een landelijk meldingssysteem te ontwikkelen: Melvin, wat staat voor MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland. Reden daartoe was dat bij één van de provincies een eigen aanbesteding niet tot resultaat geleid had en een andere provincie er net één wilde opstarten, vertelt Rijnierse.


Het voordeel van zo’n landelijk systeem lijkt evident. “Doordat Melvin een aantal van de huidige systemen kan vervangen, kunnen alle wegbeheerders straks bij elkaar in de keuken kijken”, zegt ze. “Evenementen vergen vaak jarenlange voorbereiding en doordat nu nog gegevens uit verschillende systemen gebruikt worden, is afstemming soms lastig. Ook wordt de communicatie richting achterban straks duidelijker.”

Aanbesteding

Voor de Europese aanbesteding, begin 2017, toonden 40 marktpartijen belangstelling. “We wilden marktverbreding, ook vanwege het webapplicatie-aspect, maar dit was wel veel. Dus besloten we een niet-openbare aanbesteding te publiceren”, zegt ze. “Na de selectiefase zijn we met 5 partijen de gunning ingegaan. Daarbij hebben we geen fixed price gevraagd. We hebben gevraagd: ‘Dit is wat we globaal willen. Wat kost het en hoe lang duurt dat?”


De opdracht is uiteindelijk gegund aan Dat.Mobility en Tenuki. “Een belangrijke factor was de beoogde invulling van onze gevraagde systeemontwikkelorganisatie. We willen als opdrachtgever nauw betrokken blijven. Het ontwikkelteam zit op een kwartier afstand van ons kantoor in Utrecht. Zo kunnen we snel schakelen”, legt de projectleider uit. 


Het nieuwe systeem mag uiteindelijk 1,1 miljoen euro gaan kosten, inclusief beheer en onderhoud. “Als er aanvullende kosten gemaakt worden, moet dat eerst overlegd worden met onze leden: de wegbeheerders.”

Gebruiker denkt mee

In oktober 2017 werd begonnen met de ontwikkeling, waarbij het ontwikkelteam in perioden van 2 weken (sprints) telkens aan een onderdeel (een of enkele userstories) werkte. Er zijn globaal 40 userstories gedefinieerd, waarvan ongeveer 20 af moeten zijn voordat Melvin gebruikt kan worden.

Kaartje 2: In de tekenmodus kunnen het begin en eind van de melding en de omleiding exact ingevoerd worden.


De gebruikers worden nauw bij het ontwikkelproces betrokken. “Er moeten straks honderden, wellicht groeiend naar enkele duizenden mensen mee werken. Dan wil je geen techneutensysteem bouwen”, legt Rijnierse uit. “Als iemand zegt: ‘Ik wil omleidingen kunnen invoeren’, dan moeten de programmeurs weten: hoeveel aantallen, welke waardes, waar moeten de knoppen komen, enzovoorts. Dat bespreken we met de gebruikers.”

Uniform

In de huidige verschillende systemen worden deels verschillende definities gebruikt. “Een GIS-plaatje bijvoorbeeld wordt in de database opgeslagen als een serie aan gegevens. Daardoor bestaan er in de verschillende systemen verschillende series aan gegevens. Dat moet allemaal geconverteerd en geüniformeerd worden. Verder moet regelmatig geactualiseerde wegverkeersgegevens ingevoerd worden. Dan moeten we tijdens de migratie afspraken maken wanneer er niet geüpdatet wordt.”


Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam hebben een eigen systeem, waarin ook koppelingen met overige interne werkprocessen gelegd worden. Rijkswaterstaat zal daarom haar eigen systeem blijven gebruiken. De gemeente Amsterdam beraadt zich nog, maar zal vermoedelijk voor een deel van de werkprocessen Melvin gaan gebruiken.

Webapplicatie

Melvin wordt een webapplicatie waarbij niets vanuit de oude systemen wordt overgenomen. “We houden wel rekening met verschillende computersystemen, maar nog niet met de smartphone. Die wens ligt er wel, maar we werken eerst de 20 userstories uit, om vervolgens de eerste versie uit te rollen.”

Figuur 1: scherm uitsnede van alle toekomstige werkzaamheden in één gemeente met in de tabel informatie  over uitvoerperiode


“We hebben iedereen gevraagd wanneer ze over willen. Daarna gaan we in gesprek, over zaken als: wanneer implementeren we het systeem, wanneer gaat alle data over en wat doen we met de oude? Daar zit nog een hele organisatie achter”, besluit Rijnierse.

Over de NDW

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens is een samenwerking van 19 overheden: de 12 provincies, de 4 grootste gemeenten, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Metropoolregio Amsterdam. De NDW werkt aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens en maakt een uniforme datastroom van alle wegverkeergegevens die het ontvangt. Het overgrote deel van die data is open en dus ook inzichtelijk voor niet-leden. “Behalve data die wij inkopen bij commerciële partijen”, zegt projectleider Els Rijnierse.

 

Disclaimer bij alle figuren

Het betreft hier kaartuitsnedes van in de testomgeving ingevoerde werkzaamheden, ze berusten dus niet op de werkelijkheid. Daarnaast is het systeem nog in ontwikkeling, dat geldt ook voor het user interface. Uiteindelijk kan het er nog net anders uit gaan zien.


Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over het project Melvin, of wilt u hier meer over weten? Stuur dan een e-mail aan: els.rijnierse@ndw.nu

Kaartje 1: Eén melding (rode lijn) met de bijbehorende omleidingen (blauwe lijnen)

Lees verder

Scanmenu maakt betrouwbaar parkeeronderzoek bereikbaar

28 jan om 09:36 uur
Scanmenu maakt het mogelijk voor advies- en onderzoeksbureaus om accuraat en flexibel parkeeronderzoek uit te…
Lees verder »

Eerste waterstoftrein wint European Railway Award 2021

27 jan om 13:16 uur
De Coradia iLint, 's werelds eerste trein die volledig op waterstof rijdt, heeft de European Railway Award…
Lees verder »

Deelnemers 'Auto van de Straat' krijgen zes maanden een elektrische deelauto

19 jan om 09:43 uur
De bewoners van de Hindestraat in Nijmegen, de Groenendaalseweg in Renkum en de Mosterdhof in Westervoort krijgen…
Lees verder »

‘Probleemwegdekken’ succesvol behandelen

5 jan om 13:34 uur
Decennialang worden hoogovenslakken gebruikt als fundament bij de aanleg van wegen. De slakken zijn een…
Lees verder »

Veilige oplossingen voor elk oversteekpunt

5 jan om 08:55 uur
De installaties van Traffic-Care staan bekend als betrouwbaar en degelijk. Zo ook in Lemiers, waar het bedrijf…
Lees verder »

Nieuwe Cruquiusbrug: gestandaardiseerde onderdelen en energieneutraal

11 dec 2020
De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Heemstede en gemeente…
Lees verder »

Proef met zelfsturende boot in Amsterdam

24 nov 2020
In Amsterdam wordt een zelfsturende boot getest, die goederen en personen kan vervoeren, afval kan ophalen en die…
Lees verder »

De weg voorwaarts met data uit voertuigen

5 nov 2020
Er komen steeds meer mogelijkheden om sensordata uit moderne auto’s in te zetten voor verkeersveiligheid en…
Lees verder »