Tunnel onder het Wad optie voor Rijkswaterstaat

donderdag 12 september 2019
timer 2 min
Rijkswaterstaat, de betrokken gemeenten en de provincie presenteerden drie mogelijke scenario's om de bereikbaarheid van Ameland te behouden na 2030. Éen van de opties is een tunnel onder het Wad.
Door het dichtslibben van de vaargeul moet er op de verbinding tussen Holwerd en Ameland steeds vaker gebaggerd worden. Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân, de gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Ameland hebben drie mogelijke oplossingen gepresenteerd om de bereikbaarheid van Ameland - en de bereikbaarheid van het vaste land vanaf Ameland - te garanderen.
 

Vertragingen

De veerverbinding tussen Holwerd en Ameland heeft regelmatig last van vertragingen. Door stroming, zand en slib in de Waddenzee moet de vaargeul steeds vaker gebaggerd worden, omdat deze te ondiep wordt. Rijkswaterstaat en de andere partijen hebben een drietal scenario's gepresenteerd om het probleem op te lossen. Het gaat dan om de bereikbaarheid van het eiland vanaf 2030. Optimaliseren bestaande verbinding
 

Scenario's

Het eerste scenario bestaat uit het optimaliseren van de huidige bestaande veerverbinding. De route blijft dan Holwerd-Nes, en vrachtvervoer en personenvervoer met een auto worden gescheiden van voetgangers en fietsers. Het tweede scenario is het verplaatsen van de vaarroute. De vertreklocatie vanaf de vaste wal wordt in dat geval verplaatst naar Ferwert, om beter aan te sluiten op bestaande vaargeulen. De aankomstlocatie blijft dan Nes op Ameland. De derde oplossing die naar voren is gebracht betreft een tunnel onder het Wad. 
 

Tunnel 

Rijkswaterstaat ziet dit als een reële optie. De eilandbewoners zijn niet onverdeeld positief. ,"Een tunnel wordt op het eiland gezien als een van de allerlaatste opties”, zegt Tonnie Overdiep van Dorpsbelang Nes in het Friesch Dagblad. Klaas Touwen van ondernemersplatform OPA:. "Het zou betekenen dat Ameland geen eiland meer is.” De waddenvereniging laat weten de tunnel "vergezocht en niet reëel" te vinden.

Lees verder

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

De kracht van verbinden

15 sep om 10:23 uur
Programmamanager voetgangersbeleid voor IenW en coördinator Platform Ruimte voor Lopen , Filip van As vertelt over…
Lees verder »

Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

14 sep om 11:29 uur
De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft…
Lees verder »

N381 in Drenthe voorzien van strakke reflectielijnen

10 sep om 13:08 uur
Bij het Drentse dorp Zweeloo heeft Triflex, in opdracht van provincie Drenthe en in samenwerking met Van Velsen…
Lees verder »

Aanleg Haagse Rotterdamsebaan gaat laatste fase in

7 sep om 10:25 uur
De Haagse Rotterdamsebaan, waarvan de Victorie Boogie Woogietunnel een groot deel uitmaakt, nadert zijn voltooiing…
Lees verder »

Voorbereidend werk A4 Haaglanden-N14 van start

1 sep om 09:52 uur
De komende vier jaar voeren Arcadis en Witteveen+Bos, in opdracht van Rijkswaterstaat, de voorbereidende…
Lees verder »

Australische stad krijgt brug van Nederlandse makelij

31 aug om 10:32 uur
De Australische stad Perth krijgt een fiets- en voetgangersbrug van Nederlandse makelij. Ontwerp- en…
Lees verder »

Brug Genua heropend

4 aug om 12:35 uur
De San Giorgo-brug, die de in augustus 2018 ingestorte Morandi-brug in Genua vervangt, is officieel geopend. De…
Lees verder »