De vele toepassingen en voordelen van platform IPSm met verkeersbordendata

dinsdag 11 juni 2024

In Nederland staat Smart Mobility op de agenda van overheden. HR Groep Streetcare sluit daarop aan. Het bedrijf produceert namelijk digitale, duurzame en sociale producten en diensten voor verkeersveiligheid, bewegwijzering en straatbeeld. Een van de producten is het eigen beheerplatform Intelligent Public Space management (IPSm), waarmee een digitale inventarisatie en visuele inspectie van alle RVV-verkeersborden en alle andere buitenobjecten geschiedt voor heel Nederland.  

Cruciale datasoorten via National Access Points  

Per 1 januari 2025 moeten wegbeheerders cruciale data aanleveren via ‘National Access Points’ (het NDW) en voldoen aan ISA. Volgens Caroline van Rij, IPSm Accountmanager bij HR Groep Streetcare, is een hoofddoelstelling  van het bedrijf om wegbeheerders te ontzorgen en hen te helpen om te voldoen aan EU-regelgeving – zoals RTTI, ISA en de Nederlandse Data Top 15. De data die HR Groep Streetcare levert, heeft aansluiting met het format van het ministerie en het Nationale Dataportaal Wegverkeer (NDW), in het programma GEORGE. Aanpassingen in de openbare ruimte kunnen namelijk in dit programma digitaal worden verwerkt, ook via IPSm.   

IPSm  

Wegbeheerders kunnen kiezen voor de levering van losse datasets, de levering van data-analyses en de levering van datasets in combinatie met het beheerplatform IPSm. Volgens Van Rij is het platform “een soort Google Maps waarin o.a. RVV- en RVV-gerelateerde objecten zichtbaar zijn.” Het bedrijf heeft álle verkeersborden in Nederland digitaal verzameld. “Daarin verschillen we van onze concurrenten. Wij hebben ons systeem ontwikkeld om verkeersbordendata heen en de data hoeft dus niet apart ingewonnen te worden. We leveren maatwerk.” Zo helpt het bedrijf wegbeheerders met het besparen van kosten, én het behalen van veiligheids- en duurzaamheidsdoelstellingen.  

Foto: HR Groep Streetcare

Voordelen  

Dankzij het platform kunnen er digitale inspecties uitgevoerd worden, wat kosten bespaart. Daarnaast is het beheer en onderhoud van verkeersborden erg efficiënt, waardoor wegbeheerders worden ontzorgd. Zij loggen eenvoudig in op het platform en kunnen per bord bekijken of deze nog intact is, of er onderhoud nodig is of dat deze opnieuw moet worden bestickerd. De onderhouds- of plaatsingsdienst van een gemeente hoeft dus niet meer rond te rijden en de borden kunnen zelfs worden schoongemaakt, uitgedeukt en opnieuw worden gebruikt. Dit is veel duurzamer dan de productie van een nieuw verkeersbord. Alle complete borden die bij HR Groep worden besteld worden voorzien van een QR-code, zodat deze eenvoudig kunnen worden ingescand tijdens de installatie. Data van het zogenaamde ‘objectenpaspoort’ landen in IPSm en worden gekoppeld met extra informatie, zoals wegvakinformatie en verkeersbesluiten.   

Benieuwd naar het IPSm-platform? Vraag een demoversie op via: https://ipsm.hrgroep.nl of mail naar caroline.vanrij@hrgroep.nl