Digitaal Zwaailicht: maak jezelf zichtbaar

maandag 15 april 2024

Met het Digitaal Zwaailicht maken wegwerkers zichzelf zichtbaar voor aankomend verkeer. Met een druk op de knop krijgen weggebruikers in de directe omgeving een waarschuwing dat er gewerkt wordt langs de weg. Het is onderdeel van de STAN-app, met de betrouwbare techniek van Flister Pro.

Iedere medewerker die op en rond de weg aan het werk is, kan heel eenvoudig met de app zijn eigen veiligheid vergroten. Het team van Traffic & More heeft de tool zelf gebouwd en een aantal slimme functies ingebouwd. Zo bepaalt de app van welke richting het achteropkomend verkeer komt en wie er gewaarschuwd moet worden. Daarnaast gaat de app uit wanneer iemand niet meer op de vluchtstrook staat. Er is geen extra hardware nodig, dus de instapkosten zijn laag. Gebruikers ontvangen 1 inlogcode voor al hun medewerkers, en een dashboard geeft inzicht in het gebruik.

Betrouwbare techniek

Op dit moment wordt op een aantal grote projecten op en rond de weg gebruikgemaakt van de STAN-app. Het Digitaal Zwaailicht is onderdeel van deze app, met de betrouwbare techniek van Flister Pro. Flister Pro is een toepassing die al vele jaren de veiligheid op de Nederlandse wegen vergroot. Nood- en hulpdiensten zenden via inbouwapparatuur een signaal uit naar weggebruikers om hen te attenderen dat de verkeerssituatie afwijkend is en er extra attentie benodigd is. Eerst ging dit nog via FM-frequenties, tegenwoordig verloopt deze waarschuwing gedigitaliseerd: via de serviceproviders komt het signaal binnen bij de weggebruiker via Waze of Flitsmeister.

Distributiecentrum voor verkeersdata

Het beschikbaar stellen van realtimedata van tijdelijke verstoringen is een belangrijk speerpunt van de ITS-richtlijn (Europese Commissie, 2010). Om invulling hieraan te geven, heeft de EU regelgeving ontwikkeld die lidstaten verplicht om vanaf 2025 realtimeverkeersdata beschikbaar te stellen. Hiermee worden de beschikbaarheid van Real time traffic information (RTTI) en Road safety related traffic information (SRTI) voor weggebruikers binnen de EU gewaarborgd.

Lidstaten worden hierbij aangemoedigd om een landelijk dataknooppunt in te richten, wat als ‘distributiecentrum’ voor verkeersdata kan fungeren. In Nederland vervult het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) deze rol. De realtimedata die gebruikers van het Digitaal Zwaailicht uitzenden, komen vanaf 2025 dan ook bij het NDW terecht. Vervolgens worden deze data verder verspreid naar alle serviceproviders, waarna het signaal bij de weggebruikers terechtkomt.

Ook voor verkeersregelaars

Het Digitaal Zwaailicht wordt ook beschikbaar gemaakt voor verkeersregelaars, omdat deze beroepsgroep bijna altijd middenin het verkeer staat met minimale beschermingsmiddelen. Het komt helaas regelmatig voor dat verkeersregelaars worden aangereden. Een digitale waarschuwing naar de weggebruiker kan dit risico aanzienlijk verminderen.