Volledig beeld voor conflictobservatie

donderdag 12 januari 2017
timer 2 min
Conflictobservatie kan belangrijke informatie geven over ongevalsoorzaken. Maar om een conflictsituatie goed te observeren moet je een wegsituatie wel vanuit verschillende hoeken observeren, om ook te zien wat er in dode hoeken gebeurt. Een nieuw systeem maakt inzichtelijk waar 'dode hoeken' ontstaan en wat zich daar afspeelt. 

Door Roelof-Jan Pierik, Bono Traffics

 

Conflictobservatie als correctief instrument van verkeersveiligheidsbeleid, is een gedegen manier om oorzaken van verkeersonveiligheid te achterhalen. Door de slechte registratiegraad van ongevallen ontbreekt het vaak aan data op basis waarvan een onderbouwd verkeersveiligheidsadvies gemaakt kan worden. 

 

De conflictobservatie heeft echter ook nadelen. Het is namelijk lang niet altijd duidelijk wat er nu precies gebeurt. De observator of camera heeft een beperkt beeld dat ook nog eens door het verkeer extra belemmerd kan worden. Vanuit de behoefte aan een volledig beeld van een conflictsituatie is Trackit ontstaan. 

 

Zoals de ‘hawk-eye’ bij tenniswedstrijden uitsluitsel geeft of de bal in of uit was, zo geeft Trackit uitsluitsel over wat betrokken verkeersdeelnemers kunnen zien, en hoe een conflict er van een ander gezichtspunt uitziet. Hiermee is een instrument toegevoegd aan de observatiemiddelen en wordt de traditionele conflictobservatie gemoderniseerd.

‘Onzichtbare’ fietser in beeld gebracht

In bijgaande fotoserie, figuur 1-5, ziet u een conflictsituatie waarbij een fietser in eerste instantie onzichtbaar is, maar zichtbaar wordt gemaakt. Voor uw geruststelling: de fietser is veilig aan de overkant gekomen.

Meer informatie: www.bonotraffics.nl.

 

Een camerabeeld van een conflictsituatie. Achter het busje staat een fietser opgesteld.