Volop kansen voor aantrekkelijke ommetjes

dinsdag 22 december 2020

In MobiliteitsPlatform pleiten wij voor meer aandacht in de vakwereld voor het ommetje, een korte aantrekkelijke wandeling vanuit huis. In Nederland zijn we goed in het faciliteren van de fietser, maar de voetganger lijkt soms vergeten. Wij zien dan ook legio mogelijkheden om met relatief kleine ingrepen (meer) aantrekkelijke ommetjes te maken. Als die worden uitgebuit, draag je als gemeente tegen relatief lage kosten veel bij aan plezier en gezondheid. De Top 3 van gemiste kansen.

Door Kyra Kuitert en Rosemarie Maas, Bureau KM
 

Afwezigheid van paden

Langs de meeste wegen liggen prima fietspaden, terwijl voetpaden ontbreken of maar aan één kant van de weg liggen. Ook houden voetpaden soms plotsklap op. Gevolg: mensen gaan over weg of fietspad lopen met het risico op ergernis en ongelukken. Het groen in naoorlogse flatwijken of bloemkoolwijken voorziet vaak niet in (logische) wandelpaden, omdat in het basisontwerp te weinig aandacht was voor wandelen. In veel steden en dorpen kan niet langs kanalen of grachten worden gelopen, omdat de strook direct langs het water bestemd is voor parkeren of bomen. Het is vaak ook niet mogelijk om langs vestinggrachten of plassen een heel rondje te lopen, terwijl je langs een kanaal or rivier vaak niet langs de ene oever héén kunt lopen en langs de andere terug. Dezelfde route teruglopen is saai!

Slechte paden

We zien vaak paden die te smal, te vies, te onlogisch, te glad of te hobbelig zijn. Valangst is een belangrijke reden voor ouderen om niet meer naar buiten te gaan. Daarom zijn vlakke, stroeve en goed onderhouden paden van groot belang. Dit is ook fijn voor mensen met een kinderwagen of rolstoel en voor kinderen met een fietsje of step. Als een voetpad breed is, kun je ontspannen naast elkaar lopen en elkaar passeren. Onlogische wandelpaden of -verbindingen zorgen ervoor dat mensen hun eigen weg zoeken, waardoor er zogenaamde - vaak modderige - olifantenpaadjes ontstaan.

Onderbroken paden

Het gebeurt vaak dat een (potentieel) ommetje doorsneden wordt door een drukke weg, die voor ouderen en kinderen een onneembare barrière vormt. De aanleg van een aansluitende en veilige oversteekmogelijkheid zorgt ervoor dat je dóór kunt met je ommetje. Zorg hierbij dan voor rechte korte oversteken met waar nodig zebrapad en verkeerslichten.

Meer informatie

Kyra Kuitert en Rosemarie Maas schreven ‘Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare ruimte’ en adviseren over aantrekkelijke ommetjes.
www.bureaukm.nl/ommetje-1.html
www.prettigeplekken.nl