Atlas maakt bereikbaarheid steden inzichtelijk

maandag 11 oktober 2021

Nederlandse steden staan voor een hele reeks aan uitdagingen. Er moeten woningen bij komen, stadscentra worden zero-emissiezones en de economie moet blijven groeien. Wat dat betekent voor de bereikbaarheid en leefbaarheid is nu inzichtelijk gemaakt in de Atlas Bereikbare Stad. 

De Atlas geeft inzicht in de huidige bereikbaarheid, de link naar de bebouwde omgeving en kan gebruikt worden om scenario’s in te toetsen. Voor beleidsmakers mobiliteit een waardevol instrument om rationele keuzes op te baseren. Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder bereikbaarheid? “Met bereikbaarheid geven we aan hoe makkelijk of moeilijk we van A naar B komen”, legt Joost de Kruijf van Logistics Community Brabant (LCB) uit. Hij ontwikkelde het concept achter de Atlas Bereikbare Stad en samen met Jeroen Steenbakkers van techbedrijf Argaleo kwam het geheel tot leven. 

Waardevol voor beleidsmakers 

In de Atlas, een digitaal twin platform, is bijvoorbeeld te zien hoe goed voorzieningen als scholen of bedrijventerreinen te bereiken zijn per fiets. “De bereikbaarheid baseren we op gps-data van fietsers. Daarmee kunnen we zien hoe snel of hoe langzaam fietsers zich over de weg verplaatsen en welke routes ze kiezen. Dat kunnen we ook inzichtelijk maken voor het OV, maar daar spelen ook andere factoren een rol, zoals de wachttijd bij de halte en de kosten voor een kaartje.” Uiteraard is de score die uiteindelijk uit de data rolt niet geheel objectief. De ene fietser is de andere niet. Waar de een het prima vindt om twintig minuten te moeten trappen is dat voor een ander een brug te ver. “Dat klopt”, weet De Kruijf. “Toch zijn inzichten uit de Atlas beleidsmatig waardevol. Door de combinatie met andere databronnen ontstaat een goed beeld van het daadwerkelijke gedrag en met de opkomst van de technologie en toenemende beschikbaarheid van data, wordt het alleen nog maar beter.” 

In de Atlas kunnen beleidsmakers ook scenario’s toetsen. Met de enorme woningbouwopgave geen overbodige luxe. Het risico dat volgens De Kruijf op de loer ligt is dat al deze nieuwe duurzaam gebouwde woningen straks niet duurzaam bereikbaar zijn. Er zullen nieuwe wijken gebouwd gaan worden, wellicht ook direct voorzien van laadinfra voor elektrische auto’s, maar hoe wordt de structurele bereikbaarheid met het ov en hoogwaardige fietsinfrastructuur meegenomen? Dit kan inzichtelijk gemaakt worden met de Atlas Bereikbare Stad. Het helpt dat de Atlas niet alleen de mobiliteitsdata weergeeft, maar meteen sociaal economische gegevens eraan koppelt. “Je kunt dus zien hoeveel mensen een bepaalde bereikbaarheid treft.” 

Lees het hele artikel in Biind Magazine over Bereikbaarheid

Lees verder

iVRI geschikt maken voor een volledig verkeersoverzicht

30 nov om 16:28 uur
Hoe richt je de infrastructuur of onderhoud aan het wegennet in aan de hand van nieuwe mobiliteitstrends? Met dat…
Lees verder »

Van technisch beheer naar vitale leefomgeving

29 nov om 17:15 uur
De afgelopen jaren is het beheer van de openbare ruimte ingrijpend veranderd.
Lees verder »

Automatische wegdekanalyse

23 nov om 10:40 uur
Met automatische wegdekanalyse kunnen wegbeheerders en aannemers op een kostenefficiënte manier de weg in hun…
Lees verder »

Bomen en planten in plaats van parkeeroverlast op Rotterdams Noordereiland

17 nov om 12:35 uur
De Maaskade op het Noordereiland in Rotterdam krijgt een nieuw, groen uiterlijk. De kade is verhoogd en in…
Lees verder »

Maatwerk in verkeersmodellering

16 nov om 11:39 uur
Traditionele verkeersmodellen gaan meestal uit van gemiddeld en voorspelbaar gedrag. OmniTRANS Horizon van…
Lees verder »

Rotterdam maakt ruimte voor beleving

27 sep om 10:49 uur
“We bekeken de inrichting van infra altijd puur functioneel”, begint mobiliteitsstrateeg Martin Guit van de…
Lees verder »

Parkeervoorziening The Grid technisch en esthetisch vernieuwd

10 sep om 16:22 uur
De bestaande afwerking van de aangrenzende parkeervoorziening van Business Center The Grid in Utrecht, was…
Lees verder »

Busvervoer profiteert van iVRI’s

7 sep om 11:08 uur
Om het busvervoer in stad en streek aantrekkelijker te maken, is er baat bij hoogwaardige buslijnen met een…
Lees verder »