Efficiënte informatievoorziening bij gebiedsontwikkeling

donderdag 16 mei 2024

Foto: StraTopo

Wonen en bereikbaarheid zijn fundamenteel voor een gezonde en leefbare samenleving. Maar deze fundamenten staan in Nederland steeds verder onder druk. De ontwikkeling van ruimtelijke plannen loopt aanzienlijke vertraging op door procedures als bezwaarschriften en participatietrajecten. Met de ScenarioManager heeft StraTopo een laagdrempelige oplossing ontwikkeld die ‘wat-als’-inzichten over bereikbaarheid en verplaatsingsgedrag direct weergeeft. Met onze oplossing stel je jezelf in staat om voorzien te worden in informatiebehoefte op het juiste moment in jouw ruimtelijk project. StraTopo lanceert de tool op het Nationaal Fietscongres op 5 en 6 juni in Den Haag.

Regio’s in Nederland kampen met dringende problemen: de toekomstige bereikbaarheid, mobiliteit en leefbaarheid staan onder druk, ook al zijn ze van levensbelang voor een vitale samenleving. In stedelijke gebieden wordt het steeds drukker en het wegennet loopt vast. Regio’s worstelen met het bereikbaar houden van basisvoorzieningen. Deze maand nog waarschuwden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat Nederland dreigt dicht te slibben.

Waar overheden voortvarend het voortouw nemen, stuiten ze op weerstand. Want binnen ruimtelijke projecten gaat een aanzienlijk deel van de tijd en aandacht naar belanghebbenden. Lange participatietrajecten en bezwaarschriften leiden tot vertragingen bij broodnodige ontwikkelingen, regelmatig lopen emoties hoog op. Al deze uitdagingen dwingen gemeenten en regio’s tot het maken van scherpe keuzes bij ruimtelijke vraagstukken. StraTopo helpt gemeenten en regio’s om hier beter inzicht in te krijgen. Sven Reulen, oprichter van StraTopo: "Onze technologie wordt ontwikkeld in samenspraak met ingenieurs en adviesbureaus en met gemeenten en regio’s. We zien dat ze met vergelijkbare uitdagingen zitten."

Zelf interactief plannen doorrekenen

Zelf interactief plannen doorrekenen kan met de ScenarioManager. De gebruiker kan spelenderwijs aanpassingen aan het netwerk maken, zoals nieuwe woon- of werklocaties, voorzieningen of nog aan te leggen infrastructuur. De effecten van de wijziging worden direct duidelijk: de tool geeft een heldere data-analyse terug in de vorm van dynamische geografische visualisaties, grafieken en cijfers over bereikbaarheid.

Binnen een project kan de gebruiker een ongelimiteerd aantal scenario’s uitwerken. Dit maakt het mogelijk om eindeloos varianten uit te werken en te vergelijken. "Dit biedt belangrijke objectieve en onafhankelijke informatie", legt Sven Reulen uit. "De data, rekenmethoden en resultaten zijn bovendien heel transparant, want het is gebaseerd op bewezen trajecten, openbare bronnen en uitlegbare handelingen. Het is duidelijk waar de inzichten vandaan komen."

Bicycle Oriented Development

Het idee voor de ontwikkeling van de ScenarioManager is ontstaan tijdens een reeks studies naar Bicycle Oriented Development, een integraal planningsconcept dat fietsbereikbaarheid centraal stelt. StraTopo toetste de fietsbereikbaarheid van woon- en infraplannen voor acht regio’s (o.a. Zuid Holland en de Groene Metropoolregio). De wetenschappelijke inzichten van Breda University of applied sciences (BUas), vormden hierbij de onderbouwing. De data-gedreven aanpak vormde de beslisinformatie voor investeringen in het fietsnetwerk, ontwikkellocaties of voorzieningen. Inmiddels is deze interactieve methodiek succesvol toegepast op vraagstukken over logistiek, OV, de auto en de voetganger. Vanwege de timing van het Nationaal Fietscongres is ervoor gekozen om bij de lancering van het product te kiezen voor deze focus. Op de korte termijn worden meerdere modaliteiten en inzicht-types toegevoegd.

Flexibel team

StraTopo is een datatech-georiënteerde onderneming. Het team uit Maastricht beschikt in-house over ruimtelijke data en tech-kennis. "Doordat we zelf met een klein team ontwikkelen, kunnen we snel inzichten op maat leveren." Met de ScenarioManager ontsluit StraTopo tools en data-koppelingen die het de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld en ingezet. Daarbij staat het team steeds in nauw contact met haar opdrachtgevers, zodat de resultaten in lijn zijn met behoeftes.

StraTopo staat op 5 en 6 juni op het Nationaal Fietscongres in Den Haag. Reulen kijkt uit naar de ontmoetingen met overheden en verkeerskundige adviesbureaus. "Je bent van harte welkom om de ScenarioManager uit te komen proberen en direct met een eindeloos aantal door jou ingegeven varianten te toetsen in hoeverre jouw informatiebehoefte direct wordt voldaan. Wellicht helpt het wel direct in jouw project!"
 

"DE UITDAGING IS OM DE JUISTE DATA OP HET JUISTE MOMENT IN HET PROCES NAAR VOREN TE KRIJGEN."

- Sven Reulen, oprichter van StraTopo.