Zelf aan zet: regie over mobiliteitsbeleid met NVP Analyzer

donderdag 27 juni 2024

Foto: Goudappel

De wil om datagedreven te werken is groot binnen het beleidsterrein mobiliteit. Logisch: Nederland beschikt over een schat aan verkeers- en mobiliteitsdata. Dat weet ook de medewerker die zich dagelijks buigt over mobiliteitsvraagstukken. Databronnen zoals het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) geven waardevolle inzichten in verplaatsingsgedrag. Om bruikbare inzichten te verkrijgen, is het stellen van de juiste vragen key. Goed nieuws: het NVP is nu voorzien van een online analyseomgeving, de NVP Analyzer.  Hiermee kunnen gemeenten en provincies voortaan zelf de verplaatsingen en reismotieven van 25.000 Nederlanders vanaf 2021 onderzoeken.

Zelf aan de slag met data

Sinds de introductie van de databron heeft Goudappel, grondlegger van het NVP, de bron ingezet voor onderzoeken en voor het ontwikkelen van dashboards, zodat gemeenten, provincies en ministeries hun beleidsprogramma’s kunnen monitoren en evalueren. Met de NVP Analyzer kunnen data-analisten en beleidsmakers nu zelf aan de slag met de data in een onlineomgeving. Geïnteresseerden kunnen met een licentie toegang krijgen tot een overeengekomen gebied. Om te ontdekken hoe de analysetool werkt, wordt de tool de eerste 14 dagen gratis aangeboden.

Op verzoek kan ook klantspecifieke data toegevoegd worden, zoals data uit een verkeersmodel of aanvullend geworven data. Zo beschikken de provincies Noord-Brabant en Limburg inmiddels over een uitgebreide dataset in de NVP Analyzer, waarmee beleidsmakers in deze regio's nog gedetailleerdere analyses kunnen doen.

Peter van der Mede, business developer big data bij Goudappel en medeontwikkelaar van de NVP Analyzer: “Met de Analyzer bieden we houvast om onderbouwde beslissingen over mobiliteitsvraagstukken te kunnen nemen. Samen met onze klanten willen we de Analyzer continu doorontwikkelen om hen de beste inzichten en een optimale gebruiksvriendelijkheid te blijven bieden.”

Over het Nederlands Verplaatsingspanel     

In 2019 zag het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) het licht. Een ontwikkeling van Dat.mobility (onderdeel van Goudappel), Mobidot en Kantar als antwoord op de behoefte om kosteneffectief de effecten van mobiliteitsbeleid te kunnen meten en bij te sturen. Eén databron die inzicht geeft in het verplaatsingsgedrag van mensen. In het panel zitten maandelijks 8.000 mensen waarvan – geheel vrijwillig – via een smartphone-app o.a. wordt bijgehouden waar ze naar toegaan, wat ze onderweg doen, welke route ze nemen en welk vervoermiddel ze gebruiken. Dit heeft inmiddels gegevens van miljoenen reizen van zo'n 25.000 mensen opgeleverd. Ook persoonlijke achtergrondkenmerken van de panelleden zijn bekend, waarbij gegevens die een panellid kunnen identificeren, zijn afgeschermd.