ANWB bevordert verkeersveiligheid met unieke rijgedragdata

woensdag 11 augustus 2021
Rijgedragdata Shutterstock

Het rijgedragsysteem van de ANWB-verzekering registreert snelheid, bochten, optrekken en remmen en legt overschrijdingen vast

Op dit moment krijgen zo’n 70.000 autobestuurders periodiek verkeersveiligheidsadviezen voor hun rijgedrag via de ANWB Veilig Rijden Verzekering. Interessant voor deze bestuurders, want hoe veiliger ze rijden, hoe meer korting ze krijgen. Tegelijkertijd is deze geanonimiseerde informatie interessant voor wegbeheerders. Een win-win dus voor de verkeersveiligheid.

Redactie

Het rijgedragsysteem van de ANWB-verzekering registreert snelheid, bochten, optrekken en remmen en legt overschrijdingen vast. Met deze (geanonimiseerde) data kunnen wegbeheerders zien waar er veel overschrijdingen plaatsvinden en verkeersonveilige plekken zijn. In de gemeente Rotterdam is deze data als proef succesvol toegepast in het gemeentelijke Verkeersveiligheidsmodel. Mede op basis van de rijgedragdata wijst het model via een algoritme verkeersonveilige plekken aan nog voordat daar (meerdere) ongevallen gebeuren en de gemeente dus tijdig maatregelen kan treffen.

In 2016 introduceerde de ANWB de Veilig Rijden Autoverzekering om individuele gebruikers te coachen in hun rijgedrag, en met de hoop om op termijn ook wegbeheerders te helpen de Nederlandse wegen veiliger te maken met deze gedragsdata.

Succesvolle pilot gemeente Rotterdam
Een eerste verkenning naar het effect van de toepassing van deze data  is gedaan in de gemeente Rotterdam: gedragsdata afkomstig van de Veilig Rijden Autoverzekering zijn – anoniem en geaggregeerd - toegevoegd aan het Rotterdamse Verkeersveiligheidsmodel. In dit model wordt data over onder meer verkeersongevallen, infrastructuur, verkeersborden en meldingen over onveilige plekken gekoppeld en worden verkeersonveilige plekken in beeld gebracht. Met het toevoegen van de ANWB-data kan nu ook het gedrag van verkeersdeelnemers in het model worden meegenomen en ontstaat er een fijnmazig beeld van plekken waar het (bijna) misgaat in het verkeer.

De ANWB gedragsdata blijken uniek en van toegevoegde waarde binnen het Rotterdamse Verkeersveiligheidsmodel. Met deze proef is de ANWB ervan overtuigd dat deze gebruiksklare gedragsdata bijdragen aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers, waaronder die op gemeentelijke wegen.

Naast een structurele samenwerking met Rotterdam, maken intussen ruim 70 wegbeheerders gebruik van deze data.

Lees meer over het Rotterdams veiligheidsmodel op rotterdam.nl.

Meer weten over de ANWB-verkeersveiligheidsdata? Stuur een mail naar: dataverkeersveiligheid@anwb.nl en kijk op:  http://www.anwb.nl/dataverkeersveiligheid