Noord-Brabant start proef met ontwikkeling zonnefietspaden

maandag 20 december 2021

De provincie Noord-Brabant legt fietspaden aan met zonnepanelen in het wegdek. Dat gebeurt op het fietspad langs de provinciale weg N395 in Oirschot. Op een gedeelte van de fietsroute langs de Kempenweg ten zuiden van de A58 in Oirschot, heeft de provincie een zonnefietspad aangelegd. Het fietspad is 35 meter lang en bestaat uit zonnepanelen die geïntegreerd zijn in betonplaten.

Dit zorgt ervoor dat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt, en tegelijkertijd levert het duurzame energie op. Fietsen combineren met het opwekken van energie. Tenminste, als de zon schijnt. Daarmee draagt het bij aan de klimaatdoelstellingen.

De betonplaten worden als geheel aangeleverd en geplaatst. Het totale oppervlakte van alle zonnepanelen bedraagt 100 vierkante meter, en is goed voor een jaarlijkse stroomopbrengst van 10.000 KWh. Die opbrengst is vergelijkbaar met het verbruik van 3 huishoudens.

Zon op infra 

Het project langs de N395 in Oirschot staat niet op zichzelf. Samen met de provincies Noord- Holland en Zuid-Holland werkt Noord-Brabant aan een groter plan voor de aanleg van zonnefietspaden. Onder de noemer ‘Zon op Infra’ is het de bedoeling om in elk van de drie provincies 300 strekkende meter fietspad met zonnecellen te realiseren. In Noord-Brabant is daarbij gekozen voor een stuk fietspad langs de provinciale weg N285 tussen de A16 en Wagenberg. Die 300 meter wordt gerealiseerd naast het 35 meter lange zonnefietspad dat nu al langs de N395 loopt. Op dit moment loopt de gezamenlijke aanbesteding van de drie provincies. 

Dubbel ruimtegebruik

Hét voordeel van Zon op Infra is dubbel ruimtegebruik: gebruik van dezelfde ruimte voor zowel mobiliteit als energieopwekking. Door op deze manier duurzame energie op te wekken bespaar je ruimte, die je anders kwijt zou zijn aan bijvoorbeeld windmolens of zonneweides. Daarnaast hopen de provincies samen de markt te stimuleren. Door de krachten te bundelen en een groter aantal zonnecelplaten tegelijk te bestellen wordt het voor marktpartijen mogelijk te investeren in de techniek.  

Monitoring

De zonnefietspaden langs de provinciale wegen N395 en N285 fungeren beide als pilots voor de toekomst. Zo zijn er in het fietspad langs de N395 drie soorten zonnepanelen van drie verschillende leveranciers geplaatst. De systemen van de panelen worden ieder afzonderlijk aangesloten en gemonitord. Op die manier wordt de levensduur getest en wordt bekeken hoe onderhoudsvriendelijk de panelen zijn, wat de invloed is van gebruik, en hoe goed ze tegen verschillende weersomstandigheden kunnen.

Daar is bij de fabricage overigens al rekening mee gehouden. Over de zonnecelplaten heen zit een laag die slijtage als gevolg van intensief gebruik, bevriezing of strooizout in de winter voorkomt. Ook hoeven fietsers niet bang te zijn voor gladheid. Het wegdek is extra stroef gemaakt. En mochten de panelen onverhoopt aan vervanging toe zijn, dan kan dat zónder eerst het wegdek weg te halen.

Ontwikkeling zonnefietspaden in Noord-Brabant

Foto: Provincie Brabant