Decisio

Decisio is een economisch onderzoeksbureau in Amsterdam gespecialiseerd in (ruimtelijk) economische vraagstukken en is actief op de terreinen mobiliteit en infrastructuur, duurzame energie en water, regionale en stedelijke economie, marktwerking en effectieve overheid. De werkzaamheden van Decisio bestaan onder meer uit haalbaarheids- en marktanalysesbusiness caseseconomische effectenstudies, input- en outputanalyses, maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s)evaluatiestudies, visievorming en uitvoeringsstrategieën.

De bij Decisio actieve economen, econometristen, geografen, planologen en bestuurskundigen zijn inhoudelijk sterke professionals met plezier in hun werk en een scherp oog voor belangen en bestuurlijke verhoudingen.

Bezoekadres

Valkenburgstraat 212 Amsterdam, Nederland.

Postadres

Valkenburgstraat 212
1011 ND Amsterdam
Nederland

Meer informatie

Decisio

Artikelen, evenementen & downloads van Decisio