Kansen in Latijns-Amerika voor fiets

dinsdag 21 september 2021

Latijns-Amerikaanse steden kennen enkele van de meest overbelaste verkeersnetwerken in de wereld. Denk daarbij aan steden als Bogota, Lima en Mexico-Stad. Deze steden zijn er extra bij gebaat dat meer mensen gaan fietsen. Niet alleen om de filedruk te verlichten, maar ook voor de effecten op gezondheid en het beperken van vervoersarmoede. Echter is het daar minder vanzelfsprekend voor mensen om op de fiets te stappen vanwege het ontbreken van veilige infrastructuur en een cultuur waarin fietsen minder de standaard is dan in Nederland. Dit is waarom er steeds meer landen en steden in Latijns-Amerika willen investeren in fietsinfrastructuur. Organisaties als de Wereldbank zijn betrokken bij grote fietsprojecten. Zij gebruiken ook met toenemende mate economische evaluatie methoden om het belang van deze investeringen in beeld te brengen en fietsen op de agenda te zetten.

Dit kan door verschillende economische tools uit Bikenomics te gebruiken. Een van de methoden tot onze beschikking is de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Een MKBA probeert de (positieve en negatieve) effecten van een project op de welvaart in te schatten. Het gaat hier niet alleen om financiële kosten en baten van een project, maar ook om maatschappelijke effecten zoals effecten op de gezondheid of uitstoot.

Zo voerde Decisio voor de Wereldbank o.a. een MKBA uit voor een fietsnetwerkplan in Lima (Peru). Met dit netwerk hopen de Wereldbank en gemeente Lima de modal share van fiets te verhogen van 0,9% in 2019 naar 15% in 2050. Uit de analyse bleek dat als dit lukt de baten-kostenratio voor dit netwerk 19 zal zijn. Met andere woorden iedere Peruaanse Sol (ofwel Euro) die wordt geïnvesteerd, levert 19 Soles op in maatschappelijk baten. Ondanks dat het gaat om een fietsnetwerk zijn de automobilisten hier degene die het meest profiteren door de verminderde congestie. Daarnaast zijn andere effecten als gezondheidseffecten, reistijdwinst en minder uitstoot belangrijk. In werkelijkheid zijn de opbrengsten nog hoger, want enkele positieve effecten konden niet kwantitatief worden meegenomen. Zo kan ook de fiets deels een oplossing zijn voor vervoersarmoede en het stimuleren van de lokale economie in landen waar dit een grote factor speelt. Dit laat zien hoe belangrijk en goed deze investeringen zijn in een stad waar op dit moment nauwelijks gefietst wordt.

Om de resultaten op een goede manier te kunnen communiceren en een breed publiek te kunnen aanspreken, is er ook een infographic gemaakt.

 

 

 

 [FL1]Hierbij mss hyperlink naar vorige blog: https://www.mobiliteitsplatform.nl/nieuws/bikenomics-de-economische-en-maatschappelijke-waarde-van-fietsen