Kansen in Latijns-Amerika voor fiets

dinsdag 21 september 2021

Latijns-Amerikaanse steden kennen enkele van de meest overbelaste verkeersnetwerken in de wereld. Denk daarbij aan steden als Bogota, Lima en Mexico-Stad. Deze steden zijn er extra bij gebaat dat meer mensen gaan fietsen. Niet alleen om de filedruk te verlichten, maar ook voor de effecten op gezondheid en het beperken van vervoersarmoede. Echter is het daar minder vanzelfsprekend voor mensen om op de fiets te stappen vanwege het ontbreken van veilige infrastructuur en een cultuur waarin fietsen minder de standaard is dan in Nederland. Dit is waarom er steeds meer landen en steden in Latijns-Amerika willen investeren in fietsinfrastructuur. Organisaties als de Wereldbank zijn betrokken bij grote fietsprojecten. Zij gebruiken ook met toenemende mate economische evaluatie methoden om het belang van deze investeringen in beeld te brengen en fietsen op de agenda te zetten.

Dit kan door verschillende economische tools uit Bikenomics te gebruiken. Een van de methoden tot onze beschikking is de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Een MKBA probeert de (positieve en negatieve) effecten van een project op de welvaart in te schatten. Het gaat hier niet alleen om financiële kosten en baten van een project, maar ook om maatschappelijke effecten zoals effecten op de gezondheid of uitstoot.

Zo voerde Decisio voor de Wereldbank o.a. een MKBA uit voor een fietsnetwerkplan in Lima (Peru). Met dit netwerk hopen de Wereldbank en gemeente Lima de modal share van fiets te verhogen van 0,9% in 2019 naar 15% in 2050. Uit de analyse bleek dat als dit lukt de baten-kostenratio voor dit netwerk 19 zal zijn. Met andere woorden iedere Peruaanse Sol (ofwel Euro) die wordt geïnvesteerd, levert 19 Soles op in maatschappelijk baten. Ondanks dat het gaat om een fietsnetwerk zijn de automobilisten hier degene die het meest profiteren door de verminderde congestie. Daarnaast zijn andere effecten als gezondheidseffecten, reistijdwinst en minder uitstoot belangrijk. In werkelijkheid zijn de opbrengsten nog hoger, want enkele positieve effecten konden niet kwantitatief worden meegenomen. Zo kan ook de fiets deels een oplossing zijn voor vervoersarmoede en het stimuleren van de lokale economie in landen waar dit een grote factor speelt. Dit laat zien hoe belangrijk en goed deze investeringen zijn in een stad waar op dit moment nauwelijks gefietst wordt.

Om de resultaten op een goede manier te kunnen communiceren en een breed publiek te kunnen aanspreken, is er ook een infographic gemaakt.

 

 

 

 [FL1]Hierbij mss hyperlink naar vorige blog: https://www.mobiliteitsplatform.nl/nieuws/bikenomics-de-economische-en-maatschappelijke-waarde-van-fietsen

Lees verder

Fietsen draagt bij aan Green Deal

18 okt om 10:58 uur
Dat fietsen gezond is ligt voor de hand. Kiezen voor de fiets in plaats van de auto zorgt voor gezonde beweging,…
Lees verder »

Lekker in de file je mailtjes beantwoorden…?!

11 okt om 13:20 uur
Ik weet dat ik niet de enige ben die het glas liever vol dan leeg heeft. Maar gaat het over halfvol of halfleeg,…
Lees verder »

Slimme prioritering voor vrachtverkeer dankzij Request

4 okt om 12:18 uur
Door gebruik te maken van intelligente prioritering krijgen vrachtwagens van HANOS in Apeldoorn waar mogelijk…
Lees verder »

Met kleine ingrepen naar verbeterde schoolroutes

4 okt om 12:05 uur
De scholen zijn weer begonnen! Aan het begin van elk schooljaar wordt er in de meeste gemeenten weer aandacht…
Lees verder »

Tien jaar Dutch Cycling Embassy

1 okt om 14:27 uur
Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan presenteert Dutch Cycling Embassy de brochure 'ThinkBike Workshops:…
Lees verder »

Fiets en ITS: Fietsveiligheid verhogen door inzet slimme camera’s

30 sep om 10:16 uur
Verkeersveiligheid is al jaren een belangrijk thema. Steeds meer overheden, van Europees tot lokaal niveau, hebben…
Lees verder »

Diefstal van e-bikes neemt toe

22 sep om 13:36 uur
Het aantal aangiftes van diefstal van elektrische fietsen nam in de eerste helft van dit jaar met 32 procent toe…
Lees verder »

Weinig werknemers reizen ná corona anders naar werk

22 sep om 13:09 uur
Toogethr heeft onderzoek gedaan naar het reisgedrag van en naar werk. De helft van de werknemers geeft aan…
Lees verder »