Willemsen-De Koning

Willemsen-De Koning, gevestigd in Arnhem en opgericht door Marc Bolderman, is een mobiliteitsbedrijf dat gespecialiseerd is in doelgroepenvervoer, in het bijzonder op zorgvervoer. Dagelijks maken tienduizenden passagiers gebruik van de diensten van WdK, in en rondom Arnhem, maar ook in de rest van Nederland. Daarbij verdeelt Willemsen-De Koning zijn aandacht gelijkmatig over enerzijds de vanzelfsprekende veiligheid op de weg en anderzijds op zaken die voor andere vervoerders vaak maar bijzaak zijn, zoals het comfort, het sociale aspect en de duurzame aard van zijn vervoersactiviteiten.

Duurzaam (zorg)vervoer

In de sector van het zorgvervoer liep en loopt Willemsen-De Koning dan ook voorop in de introductie van duurzaam aangedreven voertuigen. Dat begon al in 2010 met de overstap naar voertuigen op GroenGas. Dat is gas uit biologische bronnen, gezuiverd en verbeterd tot dezelfde kwaliteit als aardgas. Door een aanzienlijk deel van het wagenpark met deze, bovendien hernieuwbare, brandstof aan te drijven, bracht Willemsen-De Koning de uitstoot fors terug en beschikte het destijds over de grootste vloot aan kleinschalige GroenGas-voertuigen.

Tegenwoordig zetten Willemsen-De Koning en DGA Marc Bolderman dit streven naar duurzaam vervoer voort door ook te investeren in innovatieve vervoersvormen, zoals volledig elektrische of hybride voertuigen. Waar deze vervoersvormen in de reguliere automarkten al ruim en breed waren ingeburgerd, was dat in de markt voor zorgvervoer lange tijd nog niet zo vanzelfsprekend. Niet alle reguliere voertuigen zijn immers geschikt voor zorgvervoer, aangezien dit andere eisen aan voertuigen stelt, zoals een lage vloer en instap. Dergelijke opties bestonden nog niet en daarom nam WdK het initiatief om deze te ontwikkelen, in samenwerking met een grote Duitse autofabrikant.

Ontstaan van Willemsen-De Koning

Willemsen-De Koning ontstond uit de fusie van Taxi De Koning en Taxibedrijf Willemsen. Deze twee mobiliteitsbedrijven, destijds beide gevestigd in het ten noordoosten van Arnhem gelegen Velp, kwamen achtereenvolgens in eigendom van Marc Bolderman. Bolderman had in de tweede helft van de jaren negentig namelijk nauw samengewerkt met Taxi De Koning. Echter kampte dit familiebedrijf met het vooruitzicht dat het binnen de eigen kring aan opvolging ontbrak. De oplossing lag voor de hand: Bolderman, zelf afkomstig uit een ondernemersfamilie die al generaties lang in de vervoersbranche actief was, greep de uitdaging met beide handen aan en nam de onderneming over.

Marc Bolderman zette de onderneming aanvankelijk onder de bestaande naam voort, maar daar kwam enkele jaren later verandering in. In 2003 besloot hij branche- en plaatsgenoot Taxibedrijf Willemsen over te nemen, de krachten te bundelen en onder de gezamenlijke vlag van Willemsen-De Koning verder te gaan. Twee decennia later is Marc Bolderman nog steeds directeur en grootaandeelhouder van Willemsen-De Koning en is WdK uitgegroeid tot een mobiliteitsbedrijf met meer dan tweeduizend medewerkers en voertuigen.

 

 

Bezoekadres

Blankenweg 22 Arnhem, Nederland.

Postadres

Postbus 5448
6802 EK Arnhem
Nederland

Meer informatie

Meer informatie

Artikelen, evenementen & downloads van Willemsen-De Koning