Nuchtere kijk op verkeer

maandag 4 december 2023

Erwin Bos

“We zijn zeker de laatste vijf jaar flink gegroeid, in omvang maar ook in expertises”, vertelt Erwin Bos van Bureau Schmidt. “Van civiele techniek naar mobiliteit, groen, stedenbouw en klimaat. We zijn nuchter en hebben alle kwaliteiten in huis voor projecten van initiatief tot uitvoering.”

Bureau Schmidt is een (civiel)technisch adviesbureau met vestigingen in Groningen, Zwolle, Leeuwarden en Heerhugowaard. Het bureau bestaat nu ruim tien jaar. “We doen ‘alles dat je buiten ziet’”, vertelt Bos, “Aan alles in de openbare ruimte kunnen we iets hebben bedacht, berekend of ontworpen, of hebben begeleid tijdens de uitvoering. We pakken projecten op van A tot Z. Onze klantenportefeuille bestaat voor een groot deel uit overheden zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat, maar ook ontwikkelaars weten ons te vinden.”

Nuchter en deskundig

Bos omschrijft zichzelf en Bureau Schmidt als ‘nuchter maar deskundig. Gevraagd naar waar echt aandacht voor nodig is, denkt hij meteen aan verkeersveiligheid, met name bij schoolomgevingen. “Vanuit detacheringen en projecten zitten we bij veel gemeenten. Momenteel ben ik ingehuurd door de gemeente Groningen en Noordoostpolder, en net als in elke gemeente komt verkeersveiligheid bij schoolomgevingen ook daar geregeld ter sprake.”

Schoolomgevingen

“De eerste stap is zelf ter plaatse kijken en observeren. Daarbij kijken we naar loop- fiets- en autoroutes, om te zien waar iedereen vandaan komt en waar alles samenkomt. Waar is parkeren geregeld, waar zijn de fietsenstallingen en waar ontstaan de onveilige situaties? Dat kan in de directe omgeving van de school zijn, maar het is belangrijk om ook verder te kijken, naar de loop- of fietsroutes van huis naar school. Bekijk de schoolomgeving vanuit het oogpunt van een kind, kinderen zijn lerende en kunnen nog niet alles overzien als een volwassene”.

“Het komt vaak voor dat lopende of fietsende kinderen moeten maneuvreren tussen auto’s, of haakse parkeervakken vlakbij de school. Dan parkeren ouders daar vooruit in, en even later moeten ze achteruit er weer uit. Dat soort situaties moeten we zien te voorkomen. Probeer de auto uit de buurt te houden van de directe schoolomgeving en dus uit de buurt van de fietsers en de voetgangers. Spreek alternatieve routes af met de ouders, daarbij is de mindset van ouders ook belangrijk. School is een plek voor kinderen om te leren. In principe is het van huis naar school lopen of fietsen ook onderdeel van een leerzame schooldag. Kinderen moeten veilig op school kunnen komen, ook zelfstandig, geef dáár prioriteit aan, en niet de auto-toegankelijkheid.”

“Het makkelijkste lijkt vaak om je kind in de auto te zetten en even snel te brengen. Dat is niet altijd het snelste, en je kind leer zo ook niet zelfstandig een route af te leggen. Dan komen ze op een bepaald moment op het voortgezet onderwijs en moeten ze het ineens zelf doen.”

“Bij de verkeersveiligheid rondom schoolomgevingen is het belangrijk om je niet blind te staren op infrastructuur, maar naar de hele keten te kijken, infrastructuur is daar maar een klein schakeltje in. Je hebt de scholen en docenten nodig, de ouders, de kinderen, de omwonenden, net als overheden zoals de gemeente. Zodra je met een schoolomgeving aan de slag gaat, moet je ervoor zorgen dat je met álle betrokkenen om tafel gaat zitten. Pas als je input van iedereen hebt en een totaaloverzicht hebt van alle knelpunten, kun je helder kijken naar mogelijke oplossingen die uiteindelijk door iedereen gedragen en geaccepteerd worden.”
“Kortom, probeer de auto en het langzaam verkeer zoveel mogelijk te scheiden, zorg voor lage snelheden, geef lopen en fietsen in de schoolomgeving prioriteit en neem alle betrokkenen mee in het hele proces”. 

Praktische insteek

Bos is duidelijk trots op Bureau Schmidt. “We doen dingen goed, en op onze manier, wij zijn van de praktische insteek. Niet kletsen maar poetsen. Wij zijn een toegankelijk adviesbureau, dat merken we ook in de relatie met onze klanten, die komen regelmatig langs voor een kopje koffie bij ons op kantoor.”