3D-ontwerp en participatie

dinsdag 8 november 2016
timer 2 min
Op de vakbeurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren, 23 en 24 november aanstaande in Expo Houten, vinden op de beursvloer de Acquire Talks plaats. De Talk '3D-ontwerp en participatie', is op 23 november 2016 om 11.30 uur.

In de moderne planvormingsprocessen is er in toenemende mate aandacht voor participatie. Partijen, stakeholders worden steeds meer en intensiever betrokken en ook steeds eerder in het planvormingsproces. Daarnaast neemt ook steeds vaker de invloed van de participanten binnen het planvormingsproces toe. Voorbeelden hiervan zijn bewonersvertegenwoordigers die mee beslissen in aanbestedingstrajecten voor de keuze van adviesbureaus (co-creatie) of nog verder gaand die zelf budgetten krijgen om plannen te maken.

 

Binnen ontwerpopgaven betekent dit dikwijls dat adviseurs niet alleen meer met (veelal technische bekwaamde) overheidsmedewerkers te maken hebben maar ook met zeer mondige andere partijen maar ook partijen die dikwijls minder voorstellingsvermogen hebben, minder technische ervaring hebben en moeite hebben het lezen van tekeningen. Daarom worden steeds vaker instrumenten gebruikt om ideeën, plannen, gedachten in een 3d-omgevingen te ontwikkelen. Grote voordeel hiervan is dat betrokkenen (ook techneuten) zich een veel beter beeld kunnen gaan vormen van de vormgeving, het ruimtegebruik, de beleving, materialen, groen enz. In het planproces kunnen veel bewuster en veel inzichtelijker de consequenties van keuzes worden ervaren. Momenteel lukt dat vooral door de inzet van snel toepasbare ontwerptools voor de vormgeving zoals bijvoorbeeld Civil 3d en Infraworks. HBO-studenten op de Hogeschool van Marterdam werken hier in het eerste blok van het eerste jaar al mee.


Kwestie van tijd

BonoTraffics bv heeft binnen het ontwerp van de Zuidelijke Ringweg in Groningen ook de gesimuleerde aantallen verkeer toegevoegd in de 3d-omgeving zodat een gevoel van de verkeersdrukte ontstaat. Het is een kwestie van tijd dan kan ook het geluid, de trilling en de uitstoot gesimuleerd worden en kunnen bijvoorbeeld effecten van verschillende soorten geluidwering ervaren worden.


Talks op Verkeer, Mobiliteit en Parkeren

 De Acquire Talk vindt plaats op de beursvloer, naast de stand van Acquire: 1.900 tijdens de vakbeurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren

Sprekers: Gerrit Dorgelo en Jaap Jan Bekkink - BonoTraffics