Aanpassing N35 Combiplan

vrijdag 9 september 2011
timer 2 min
    De provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeente Hellendoorn hebben er bij minister Schultz op aangedrongen om het profiel van de bruggen over de Regge en Nevengeul, binnen de N35 Combiplan Nijverdal, te verbreden.
Aanpassing N35 Combiplan

 

Investering


Ook willen de overheden dat er een keerwand komt tussen spoor en weg aan de westzijde van het Combiplan. De keerwand houdt grond tegen in plaats van een talud en maakt een verbreding van de N35 mogelijk. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er nu al voldoende ruimte wordt gereserveerd om op termijn daadwerkelijk 2x2 rijbanen aan te leggen. De provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeente Hellendoorn willen extra financiële middelen beschikbaar stellen voor het 2x2 proof maken van de Combitunnel in Nijverdal. “Door nu te investeren in de verbreding van de bruggen en een keerwand kunnen we voorkomen dat er later extra werkzaamheden moeten plaatsvinden en wederom een buitendienststelling van het spoor”, aldus de gedeputeerde Gerrit Jan Kok, regiobestuurder Theo Schouten en wethouder Jelle Beintema.

Extra kosten


De extra kosten van deze maatregelen bedragen in totaal 4,5 miljoen euro. Hiervan wil de provincie 3,4 miljoen euro voor haar rekening nemen, Regio Twente 975.000 euro en de gemeente Hellendoorn 125.000 euro. De provincie, Regio Twente en de gemeente leggen hun plannen ter goedkeuring voor aan de Staten en raden. Provinciale Staten, de Regioraad en de gemeenteraad van Hellendoorn nemen hierover in het najaar een definitief besluit.

Ambitie


Doel van de provincie, Regio Twente en de gemeenten langs de N35 is om voor 2020 de hele N35 tussen Zwolle en Almelo op te waarderen naar een 2x2 autoweg waar 100 kilometer per uur gereden mag worden. Door de aanpak van de bruggen en het plaatsen van een keerwand is de realisatie van die ambitie weer een stap dichterbij gekomen. Hiermee verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg aanzienlijk.

Daad bij het woord


Bestuurders Overijssel: “We laten hiermee als regionale overheden zien dat we de daad bij het woord willen voegen en ook bereid zijn hierin te investeren. Dit voorkomt ook een kapitaalvernietiging in de toekomst. Nu zijn de verkenning Nijverdal-Wierden en de uitvoering van het Combiplan, van oost tot west, afgestemd op de regionale ambitie.”
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Lees verder

Een mooi visitekaartje voor Wolvega

25 sep om 08:04 uur
Het stationsgebied in het Friese Wolvega was voorheen vooral op een verkeerskundige manier ingericht. Een weg…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

De kracht van verbinden

15 sep om 10:23 uur
Programmamanager voetgangersbeleid voor IenW en coördinator Platform Ruimte voor Lopen , Filip van As vertelt over…
Lees verder »

Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

14 sep om 11:29 uur
De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft…
Lees verder »

N381 in Drenthe voorzien van strakke reflectielijnen

10 sep om 13:08 uur
Bij het Drentse dorp Zweeloo heeft Triflex, in opdracht van provincie Drenthe en in samenwerking met Van Velsen…
Lees verder »

Aanleg Haagse Rotterdamsebaan gaat laatste fase in

7 sep om 10:25 uur
De Haagse Rotterdamsebaan, waarvan de Victorie Boogie Woogietunnel een groot deel uitmaakt, nadert zijn voltooiing…
Lees verder »

Voorbereidend werk A4 Haaglanden-N14 van start

1 sep om 09:52 uur
De komende vier jaar voeren Arcadis en Witteveen+Bos, in opdracht van Rijkswaterstaat, de voorbereidende…
Lees verder »

Australische stad krijgt brug van Nederlandse makelij

31 aug om 10:32 uur
De Australische stad Perth krijgt een fiets- en voetgangersbrug van Nederlandse makelij. Ontwerp- en…
Lees verder »