Beheer verkeersborden steeds meer datagedreven

woensdag 17 januari 2018
timer 5 min
Van oorsprong is Via van Dalen een leverings- en plaatsingsbedrijf van verkeergerelateerde materialen. Het groeide uit tot een verkeerskundig adviesbureau dat naast inspectie en beheer ook verkeerskundige analyses aanbiedt, mede op basis van GIS- en GEO-data. Volgens oprichter en directeur Erwin van Dalen zal in de wereld van verkeersborden de komende jaren digitalisering flink doorzetten.

Via van Dalen merkte afgelopen jaren bij gemeenten een verwatering van detailkennis ten aanzien van verkeersbordenVan Dalen: Dat komt onder andere doordat ambtenaren voor steeds meer disciplines verantwoordelijk worden. Daarnaast weten gemeenten zelden wat ze in de openbare ruimte hebben staan en in welke staat zich dat bevindt. Dat is een gemis. Als dat wel bekend is, zijn veel betere ramingen te maken van de beheerkosten, van het reguliere en planmatige onderhoud. Geregeld inventariseren en inspecteren we voor gemeenten het verkeersbordenareaal en geven we advies over het opschonen en verbeteren ervan. Dikwijls blijkt dat het aantal borden wel 20 procent minder kan. 


Via van Dalen werkt met name voor gemeenten, maar ook voor provincies, waterschappen
, havenbedrijven en aannemers. Het bedrijf, dat een aantal jaren geleden is opgesplitst in een plaatsingsbedrijf en een verkeerskundig adviesbureau (ErGIS), heeft 20 mensen in dienst. Erwin van Dalen wijst erop dat het vak van verkeersbordenmonteur van permanente bebording vaak enorm wordt onderschat. De specialistische kennis en kunde ontbreekt bij de grondwerker, die ook een bordje moet ophangen. Neem bord B06, dat aanduidt dat je een voorrangsweg nadert. Dit wordt soms foutief met de punt naar boven geplaatst, waardoor de juridische draagkracht van het bord wordt ondermijnd. Het ontbreken van het verkeersbordenspecialisme leidt tot minder kwaliteit en tot onduidelijke of zelfs gevaarlijke verkeerssituaties. 

BGT+ 

Actueel voor Via van Dalen is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen vastgelegd, wat een gedetailleerde digitale kaart van Nederland oplevert. In 2020 moet de basiskaart met de ondergronden gereed zijn. Wij inventariseren ook de verkeersborden en straatnaamborden conform BGT. Wij zijn voorstander van de BGT+, waarin naast de basistopografie ook de beheerstatus, nut en noodzaak zijn opgenomen. Dit houdt in dat verder in de toekomst alle objecten in de buitenruimte digitaal geregistreerd zijn en van een beheerstatus zijn voorzien met het daarbij behorende kostenplaatje. Dit biedt kansen voor het aanleveren van de GIS-/GEO-data voor in de digitale beheersystemen. En daar werken wij uiteraard aan. 

Chips in verkeersborden 

Een andere ontwikkeling in zijn werkveld die Van Dalen noemt, is het aanbrengen van chips in borden. Hij verwacht dat het niet heel lang meer duurt tot ieder bord signalen kan afgeven aan een netwerk. Staat een bord plotseling scheef, bijvoorbeeld door een aanrijding, dan geeft het een signaal. Een netwerk van gechipte borden, of Internet of Things op verkeersgebied, is nog toekomstmuziek. De werkingsduur van dergelijke chips is nu nog onvoldoende. Als al die honderdduizenden borden uit de buitenruimte signalen gaan afgeven, dan vergt dat het nodige van een centraal netwerk. Wij juichen het toe dat er steeds meer data beschikbaar komenAls gebruiker zijn we geïnteresseerd in signalen uit de buitenruimte. Ik denk dat onze groei en toegevoegde waarde op termijn met name zit in onze kennis van het beheer en onderhoud van verkeersborden. Dat doen we steeds meer als databedrijf. 


I
n het verlengde van IoT denkt Van Dalen dat verkeersborden steeds meer gaan interacteren met het wegverkeer. Met als gevolg dat ze steeds meer uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Mogelijk zijn verkeersborden ooit fysiek overbodig. Zijn bijvoorbeeld snelheidsborden nog nodig als een display in de auto aangeeft dat je niet harder mag of het voertuig automatisch een snelheidscorrectie doorvoertZolang er nog oldtimers zonder de (toekomstige) nieuwe signaleringstechnieken op de openbare weg worden toegelaten, zullen verkeersborden noodzakelijk blijven. 

Smombies 

Van Dalen geeft ten slotte aan dat smartphonegebruik in het verkeer momenteel het snelst groeiende veiligheidsrisico voor verkeersdeelnemers is. Om daar aandacht op te vestigen is het bedrijf op eigen initiatief de campagne ‘Wees geen Smombie’ (www.weesgeensmombie.nlgestart. Smombie is een samenvoeging van de woorden ‘smartphone’ en ‘zombie’. Een aantal gemeenten heeft onze campagne met uitingen voor verschillende verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers en autos) inmiddels overgenomen. Ambassadeur voor deze campagne is Michael Kulkens van stichting TButterfly die in 2015 zijn zoon verloor bij een ongeluk waarbij smartphonegebruik de oorzaak was. Hij geeft lezingen op scholen en maakt zo elk jaar 15.000 scholieren bewust van de gevaren. Met deze campagne dragen we bij aan het terugdringen van het aantal ernstige verkeersongelukken. 

Dit artikel komt uit Trendboek 2018. Door: Maarten Reith

Erwin van Dalen

Lees verder

Minister Van Nieuwenhuizen tekent Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

18 nov om 10:11 uur
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van…
Lees verder »

Duidelijke informatie laadpalen verplicht in 2021

13 okt om 07:05 uur
Vanaf juli 2021 is het verplicht voor exploitanten van publieke laadpalen om duidelijke en transparante informatie…
Lees verder »

Samen veilig op 1,5 meter afstand

25 sep om 16:24 uur
Nederland zoekt stap voor stap zijn weg terug uit de intelligente lockdown. Dit leidt tot een toename van…
Lees verder »

Prinsjesdag: 1,9 miljard euro voor wegen en spoor

15 sep om 15:52 uur
De komende jaren geeft het ministerie van IenW 1,9 miljard euro uit voor onderhoud en vervanging van wegen, spoor…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

14 sep om 11:29 uur
De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft…
Lees verder »

Fietsen binnenkort verboden in deel centrum Den Haag

13 aug om 15:44 uur
Na de zomer is fietsen in een groot deel van de Haagse binnenstad verboden tussen 11:30 en de sluitingstijd van de…
Lees verder »

Nijmegen neemt maatregelen voor betere luchtkwaliteit

29 jul om 11:05 uur
Nijmegen neemt maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Zo worden er meerdere zero-emissiezones…
Lees verder »