Groen licht voor invoering zero-emissiezones

woensdag 24 april 2024

Groen licht voor het invoeren van zero-emissiezones voor stadslogistiek. Uit nieuw onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat het aantal gemeentes dat per 1 januari 2025 deze zone daadwerkelijk invoert, echter kleiner is dan gedacht. Dit brengt het behalen van de doelen voor klimaat- en luchtkwaliteit in gevaar.

Van de 33 gemeentes gaat slechts de helft de zero-emissiezone invoeren per 1 januari 2025. De gemeentes zijn van mening veranderd door de negatieve media-aandacht. Daarnaast is onlangs besloten om oudere Euro-6-bakwagens tot 2028 ontheffing te geven in de zones.

Gezondheidsschade

"In een tijd waarin steeds vaker wordt aangetoond hoe schadelijk een slechte luchtkwaliteit voor de gezondheid is, zijn de zero-emissiezones een belangrijke stap vooruit. Wie woont in een gebied met een slechte luchtkwaliteit loopt bijvoorbeeld meer kans op ernstige corona en overlijdt hier vaker aan, blijkt uit nieuw RIVM-onderzoek. Ook voor de miljoen Nederlanders die lijden aan een luchtwegaandoening is uit- of afstel van de emissievrije zones of versoepeling van toegangsregels slecht nieuws," stelt Nienke Onnen, programmaleider bij Natuur & Milieu.

Volgens Onnen beslissen gemeenteraden over de emissievrije zone in 2024, een cruciaal jaar. Ze roept op om de zone zo snel mogelijk in te voeren.

Stadslogistiek versneld emissievrij

Bestel- en vrachtauto’s nemen een derde van de CO2-uitstoot voor hun rekening in Nederland. In het klimaatakkoord van 2019 is daarom afgesproken om stadslogistiek versneld emissievrij te maken. Het belangrijkste doel van de zero-emissiezones is dan ook de CO2-uitstoot in de steden te verlagen door elektrisch rijden en efficiënter transport te stimuleren.

Indianenverhalen

Onnen: "In ons rapport laten we zien dat de verhalen die aan de basis liggen van uitstel en versoepelingen veelal indianenverhalen zijn." Volgens haar zouden gemeentes naar de feiten moeten kijken bij hun besluitvorming over de zero-emissiezones. "Het is namelijk zonde als gemeentes hun zero-emissiezone uitstellen op basis van de verkeerde informatie. Alle seinen staan op groen, dus laten we nu doorzetten."