Rotterdam neemt als een van eerste gemeenten verkeersbesluit over ZE-zone

maandag 13 mei 2024

Foto: Shutterstock

Rotterdam heeft als een van de eerste gemeenten een verkeersbesluit over de zero-emissiezone genomen. Dat betekent dat de meest vervuilende bestel- en vrachtauto’s per 1 januari 2025 de stad niet meer in mogen. Ook is door het college van Burgemeester en Wethouders het ontheffingenbeleid vastgesteld.

Uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s
De zero-emissiezone gaat over het stedelijke gebied binnen de ring van Rotterdam. In de zone mogen alleen uitstootvrije, elektrische bestel- en vrachtauto’s komen: deze rijden op stroom uit een batterij of waterstof uit een brandstofcel.

Het gaat om alle zakelijke bestel- en vrachtauto’s: van aannemers, klusbedrijven en andere bedrijven in de facilitaire dienstverlening of die spullen of producten brengen en halen, maar ook om bestel- of vrachtauto’s met een speciale opbouw waar werkzaamheden mee worden uitgevoerd. Particuliere eigenaren van een bestel- of vrachtauto kunnen een ontheffing aanvragen.

Overgangsregeling, vrijstellingen en ontheffingen
Voor bepaalde voertuigen is er tot uiterlijk 2030 een landelijke overgangsregeling. Dit zijn voertuigen die vóór 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet. Ook zijn bepaalde voertuigen landelijk vrijgesteld van de zero-emissiezone. In het ontheffingenbeleid van de gemeente Rotterdam staan alle ontheffingsmogelijkheden voor bestel- of vrachtauto’s die niet op tijd aan de toegangseisen van de zero-emissiezone kunnen voldoen.

De ontheffingen voor Rotterdam kunnen naar verwachting in juli 2024 aangevraagd worden bij de website van het Centraal Loket. Bij het Centraal Loket kunnen ook ontheffingen voor de andere zero-emissiezone in Nederland aangevraagd worden.