Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer getekend

dinsdag 8 november 2022

Er is een akkoord getekend door de staatssecretaris, regionale bestuurders, ov-bedrijven en Prorail: Het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032. En dat komt goed uit, want tegenwoordig is het voor mensen met een beperking vaak onmogelijk om nog met de trein te reizen vanwege de toenemende drukte en tekort aan personeel.

"Iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook mensen met een beperking", aldus het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op dit moment gaat dat volgens de NS-reiziger met een beperking nog niet voorspoedig. De kortere treinen en het gebrek aan (genoeg) personeel zorgen ervoor dat mensen met een beperking moeilijk met de trein kunnen, meldt belangenorganisatie Ieder(in) aan Nu.nl

Akkoord getekend

In het akkoord dat is getekend staan afspraken om ervoor te zorgen dat in 2040 iedereen met de trein kan reizen. In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Denk hierbij aan slechtziend, blind, doof, lichamelijk beperkt of verstandelijk beperkt. Op dit moment ervaren zij veel obstakels in het openbaar vervoer. Eerder tekende Nederland al een VN-verdrag waarin staat dat daar iets aan gedaan moet worden. Het getekende akkoord kent haar basis in het VN-verdrag.

Er is onder meer afgesproken dat de reisinformatie beter leesbaar is, duidelijker is en eenvoudiger moet zijn. Perrons worden verbeterd en er is meer hulp om te zorgen dat iedereen gemakkelijk met het ov kan reizen. Ook is er afgesproken dat mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties worden betrokken bij het maken van een nieuw beleid.  

Ondertekenaars bestuursakkoord

Illya Soffer, directeur van Ieder(in): “Het sluiten van dit bestuursakkoord is een belangrijke stap richting een toegankelijker ov voor mensen met een beperking. Het akkoord moet wel leiden tot merkbare verbeteringen in de praktijk. Denk aan het snel oplossen van problemen met defecte liften, reisassistentie of ontoegankelijke perrons. Reizigers moeten ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de verbeteringen waar dit akkoord voor bedoeld is.” 

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “Met dit bestuursakkoord hebben we goede en realiseerbare afspraken gemaakt die ervoor gaan zorgen dat het openbaar vervoer toegankelijker wordt. Ik stel 10 miljoen euro ter beschikking voor de uitvoering van de afspraken. Het liefste zou ik zien dat we alle drempels die het gebruik van het ov bemoeilijken voor mensen met een beperking morgen hebben weg gehaald, maar dat is niet realistisch.  De kern van dit akkoord is de overtuiging en inzet van alle partijen dat iedereen in Nederland met het ov moet kunnen reizen en dat we ons daar de komende jaren heel hard voor gaan inzetten.”

De ondertekenaars van het bestuursakkoord zetten voor 2032 al grote stappen op weg naar een toegankelijk ov in 2040. De partijen gaan ervan uit dat het effect van het bestuursakkoord al op korte termijn voor de reiziger merkbaar is.