Brabant: vergunningaanvragen woningbouwprojecten weer mogelijk dankzij snelheidsverlaging

dinsdag 24 maart 2020
timer 2 min
De provincie Brabant neemt, net als andere provincies, vanaf 24 maart weer vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten in behandeling. De reden dat deze vergunningen weer in behandeling worden genomen is de verlaging van de maximumsnelheid op rijkswegen, waardoor er weer stikstofdepositieruimte vrijkomt.

De maximumsnelheid op autosnelwegen is sinds 16 maart verlaagd naar 100 kilometer per uur, in elk geval overdag. In Brabant kunnen hierdoor naar verwachting de meeste woningbouwprojecten die stilliggen door de stikstofproblematiek alsnog een vergunning krijgen. Het gaat om projecten met in totaal enkele honderden woningen, die relatief dicht bij Natura 2000-gebieden liggen. Naast de huizenbouw heeft het Rijk ingezet op het snel tot stand komen van zeven grote infraprojecten. In Brabant zou het dan gaan om projecten bij de wegen A58 Tilburg-Eindhoven, A27 Houten-Hooipolder en A58 Annabosch–Galder. De verdeling van vrijgekomen stikstofruimte gaat eerst naar woningbouw, daarna maar infra. 

Stikstofregistratiesysteem

De vrijgekomen stikstofruimte wordt geregistreerd in het stikstofregistratiesysteem van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het systeem geeft inzicht in de beschikbare depositieruimte per Natura 2000-gebied. Het stikstofregistratiesysteem is een verantwoordelijkheid van de minister van LNV. 

Niet overal genoeg stikstofruimte


Alleen voor woningbouwprojecten nabij Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek levert de snelheidsverlaging nog te weinig stikstofruimte op. Hier zoekt de provincie naar andere mogelijkheden, zoals extern salderen van stikstofdepositieruimte.